weblogs van kotters

www.kotterfotos.punt.nl           kotter weblog

www.visserijnieuws.punt.nl       visserij weblog

www.rorifocus.nl                        kotter weblog

http://www.visserijfilmpjes.nl

http://hdtv.webcam.nl/urk/    HAVEN VAN URK

http://www.visafslaglauwersoog.com/                   VISAFSLAG  LO

http://www.visserijdagenurk.nl/       FECLAME VOOR VISSEIJ

http://www.visserijopurk.nl/ WEBLOG

www.shipdata.n FOTOS VAN KOTTERS

WWW.OD6.NL  KOTTERWEBLOG

www.pefa.nl      VISAFSAG YM SC DH

visserijscheveningen.punt.nl      KOTTER WEBLOG

www.knrm.nl    REDDING MAATSCHAPIJ

www.deurkervissers.nl    gy 57

http://www.visserijfilmpjes.nl/

http://www.visned.nl/   PO URK

http://www.elisabethbv.nl/  KOTTER  BEBLOG

http://www.kotter.nl/ FOTOS WEBLOG

http://www.bck40.nl/ DE BCK 40

http://www.marinetraffic.com/nl/?lang=nl kotters volgen

http://visserijfoto.punt.nl/ foto s enz

www.sl27.nl  weblog

 http://www.texelsegarnaal.nl/   garnale visserij

http://hulpinnood.nl/ zoutkamp

http://www.visserijnieuws     visserij blaadje

http://www.visdasgeil.nl/     fd 281

www.efice.com                        visafslag urk

http://www.vissersschip.nl/      uk 227 en ng 12

het weer
Abonneren is gratis

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

voorpagina

Vissers raken soms hun beste visgronden kwijt en de kans op aanvaringen neemt toe als de Noordzee steeds meer windenergie moet gaan leveren, stelt Dirk Kraak.

De Noordzee is een visvijver die versteld doet staan. Wij vissen er jaar in, jaar uit en telkens zwemt er vis. De Noordzee heeft ons nog nooit in de steek gelaten! Het is zo’n beetje de visrijkste zee ter wereld.

Tijdens de Noordzeedagen 2017, op 5 en 6 oktober in de Hogere Zeevaartschool in Den Helder, bogen zo’n 200 beleidsmakers, wetenschappers, natuurbeschermers en vertegenwoordigers van de windindustrie zich over het toekomstige Noordzeebeleid. Zij willen allemaal iets met de Noordzee: bewerken, beheren, onderzoeken, beschermen...

Deze zee is algemeen eigendom en eigenlijk mag niemand er claims op leggen. Wie de juiste vergunning heeft, mag er vissen. De handelsvaart krijgt er de ruimte en we accepteren de olie- en gasindustrie. Fossiele brandstof is vervuilend, maar bracht de Nederlandse bevolking veel welvaart. Dat wordt weleens vergeten.

In het Parijsakkoord is vastgelegd dat onze CO2-uitstoot omlaag moet (dat is terecht) en dat er meer schone energie bij moet komen. Over hernieuwbare energie ben ik echter sceptisch. Levert die wel efficiënte stroom tegen reële kosten? En wie wil er een windmolen in zijn tuin? Liever bij de buurman, toch?...........

>>> Lees hier verder op de website van het Reformatorisch Dagblad <<<

>>> Of hier op de e-pages van het Reformatorisch Dagblad 12-10-2017 <<<

De Noordzee is zo’n beetje de visrijkste zee ter wereld, foto Dirk Kraak.

 kiek op www.visserijnieuws.punt.nl

...................................................................................................

 

Reacties

 de Seafood Showcase  van Europeche, gehouden in Brussel, was de gemeente Urk goed aanwezig. Europeche is een Europese belangenorganisatie, die jaarlijks een receptie in het Europees Parlement in Brussel organiseert over de verschillende soorten vis in de Europese wateren.

De verschillende soorten zijn ook te proeven vanaf verschillende voorbereide open buffets. "Het is een mooie manier om de Europese visserijsector bijeen te brengen en te netwerken voor de sector, ook voor Urk", aldus wethouder Geert Post. " Want er moet nog veel worden gelobbyed voor de pulskor en tegen de aanlandplicht."

Op de foto staan van links Jurrian Brandts (gemeente Urk), Alain Cadec (voorzitter van de Visserijcommissie in het EP), Peter van Dalen (Europarlementariër ChristenUnie-SGP), Pim Visser (VisNed), Geert Post (gemeente Urk) en Johanna Kramer (parlementair assistent op visserij voor Peter van Dalen).

 kiek op www.visserijnieuws.punt.nl

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Reacties

In het vandaag gepubliceerde regeerakkoord van de regeringscoalitie VVD, CDA, D66 en ChristenUnie spreken de partijen onomwonden hun steun uit voor de Nederlandse Visserij.

Daarmee komt er erkenning voor de sector als hoofdrolspeler in de productie van Noordzeevis als gezond en duurzaam voedsel. “We hebben hiervoor veelvuldig gepleit bij de politiek,” reageert Johan Nooitgedagt van de Nederlandse Vissersbond. De coalitie neemt stelling in belangrijke dossiers die de visserij bedreigen: de pulsvisserij, windmolenparken op zee en de Brexit.

Een nijpend gevaar is een mogelijk EU-verbod op de pulsvisserij, dat in november op de politieke agenda in Brussel staat. “Een positieve uitkomst voor de visserij is allerminst zeker. Een aantal lidstaten en milieugroepen is nog altijd te weinig enthousiast over het pulstuig. Ondanks dat is aangetoond dat het vistuig geen nadelige effecten heeft op de vis en het bodemleven en ondanks de grote milieuvoordelen, zoals een vermindering van brandstofverbruik van meer dan vijftig procent en een halvering van discards,” zegt Johan Nooitgedagt, voorzitter van de Nederlandse Vissersbond.

Daarnaast stellen de partijen in het regeerakkoord toch rekening te willen houden met de belangen van de visserij bij de ontwikkeling van windmolenparken op zee, de uitrol van de aanlandplicht en de Brexit-onderhandelingen. Erkenning is er ook in de vorm van 15 miljoen euro aan subsidie voor visserij-innovatie.

Op de bres vóór de puls

“Vertrouwen in de toekomst, dat is de titel van het akkoord. Ik zou zeggen: geef ons hoop, Den Haag. Want in het regeerakkoord staat wel dat een EU-verbod op pulskorvisserij moet worden voorkomen. Maar hóe gaat Nederland dat bereiken? In november is het D-Day voor de puls in Brussel. Worden de ontheffingen ingetrokken, dan is dat het einde van veel bedrijven.

We weten dat de besluitvorming in het Europarlement zeer onvoorspelbaar kan zijn, dus we roepen de nieuwe regeringspartijen op om ervoor te zorgen dat hun Europese fracties de rijen sluiten en vóór de pulsvisserij gaan stemmen,” reageert Johan Nooitgedagt, voorzitter van de Nederlandse Vissersbond. “Verder gaat de regering nu ook de visserij betrekken bij de uitrol van de windparken op de Noordzee. Ik hoop dat de belangrijke visgebieden ontzien kunnen worden,” aldus Nooitgedagt. [Persbericht Nederlandse Vissersbond 10 oktober 2017]

Lees ook: Regeerakkoord veelbelovend voor visserijsector

En: VisNed verheugd: Nieuwe regering heeft oog voor visserijsector

...

SCH 63 ‘Quo Vadis’ foto EMK kottervissers

kiek op www.visserijnieuws.punt.nl

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

 

 

 21 0 0 23
Reacties (1)

De inspanningen en opofferingen die de Noordzee-visserijvloten hebben gedaan, hebben ervoor gezorgd dat de Noordzee koploper is in de ontwikkeling van duurzame visserij.

Die lovende en aanmoedigende woorden sprak Eurocommissaris Karmenu Vella tijdens de bijeenkomst van de Noordzee Adviescommissie NSAC op Malta op woensdag 4 oktober. Durk van Tuinen was hierbij namens de Nederlandse Vissersbond aanwezig.

Daarmee herhaalde Vella de woorden die hij eerder in Brussel sprak bij het seminar over de stand van visbestanden en de visserij-economie. Vella benadrukte dat het Europees visserijbeleid aandacht moet houden voor regionalisatie (aparte benadering van Oostzee, Noordzee en Middellandse Zee, red.). Per gebied zijn er andere situaties in de visserijpraktijk waarmee men rekening moet houden. In de afgelopen tijd is er teveel beleid gemaakt gericht op Europese visserij als één geheel. Vella benoemt dat de Noordzee een koploper is voor het behalen van duurzame visserij, het doel van het Europees beleid.

Knelpunten op de Noordzee

Ook in de Noordzee zijn er knelpunten geweest, zoals enige jaren geleden met de kabeljauw. Maar dit bestand herstelt geleidelijk en dat laat zien dat het beleid werkt. Vella erkent de problematiek qua selectiviteit in de gemengde visserij voor de Noordzee. Toch moet er hard gewerkt worden aan verbeteringen van met name de selectiviteit, aangezien de maatschappij dat van de visserij vraagt.

Sturen op wetenschappelijk bewijs

Vella benadrukte dat in het Europese beleid wordt gestuurd op wetenschappelijk bewijs. Hij zei niet af te gaan op woorden van NGO’s of sectorpartijen. Deze opmerking maakt hij naar aanleiding van de actie van de Franse milieuorganisatie BLOOM, die bij de Europese Commissie protest heeft aangetekend tegen de Nederlandse puls visserij. De relatie tussen visserij en wetenschap moet verder worden geoptimaliseerd en het visserijfonds EFMZV biedt daar ook de middelen voor.

Vangstmogelijkheden

Voor wat betreft het bepalen van de vangstmogelijkheden levert wetenschappelijk instituut ICES advies over de biologische bandbreedtes. Volgens Vella moet de politiek het sociaaleconomische aspect inbrengen en de NGO’s kunnen dan hun zienswijze leveren qua ecologie. Op deze manier geeft je optimaal invulling aan flexibiliteit.

Ecosysteem benadering volgens FMSY

Na Vella gaf wetenschapper Henrik Sparholt een presentatie over de ecosysteem (FMSY) benadering. De basis van dit onderzoek is dat er situaties zijn waarbij de visserijintensiteit kan worden verhoogd als een bestand te omvangrijk wordt. Dit wordt bijvoorbeeld toegepast in de Barentszzee, waar bij te hoge kabeljauwbestanden de visserijintensiteit wordt verhoogd. Als dat niet gebeurd kan een bestand ook van natura verminderen door bijvoorbeeld kannibalisme. Het FMSY-systeem is alleen lastiger toe te passen voor gemengde visserijen. Ook aan bod kwamen uitlatingen van NGO’s die beweren dat bijna de helft van de bestanden in de Noordzee wordt overbevist. Een grote groep wetenschappers heeft juist vastgesteld dat er nagenoeg geen overbevissing meer bestaat in de Noordzee en dat sommige soorten wellicht beter meer bevist kunnen worden.

Updates

Diverse werkgroepen van de NSAC gaven terugkoppeling over hun vorderingen. Daarbij kwam het plan van Tennet om een energiedistributie-eiland aan te leggen op de Doggerbank aan de orde. Een ander interessant nieuwtje was dat er overlevingsproeven zijn uitgevoerd in het Skagerak met de tuigen bordentrawl (ottertrawl) en Danish seine. Deze proef was gericht op het vaststellen van de overleving van schol en de eerste resultaten zijn positief [Nieuwsbericht Nederlandse Vissersbond 5 oktober 2017]

Ontwerp energiedistributie-eiland inclusief luchthaven op de Doggerbank

kiek op www.visserijnieuws.punt.nl

====================================================

Reacties

Iedereen met een hart voor het rijke verleden van onze zeevisserij is van harte uitgenodigd op de vierde editie van de studiedag Vissen in het Verleden op 17 november 2017. Twee thema's staan centraal. Als eerste de Vissersopstand in Oostende van 1887, omdat het dit jaar 130 jaar geleden is.

Drie sprekers schetsen de socio-economische achtergrond. In de interactieve sessie De Cierk kan iedereen meedoen en kort een verhaal brengen dat te maken heeft met de ter ziele gegane Belgische visserij op haring en sprot. Ken jij een anekdote of getuigenis? Heb jij in een krantenknipsel of ander document liggen? Wil je een foto of filmfragment tonen? We horen het graag!

Het historisch aspect en een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische visserij vormen zoals steeds dé sleutelwoorden van deze tweejaarlijkse studiedag. Vissen in het Verleden staat open voor iedereen die beroepsmatig of vanuit pure interesse meer te weten wil komen over dit stuk van onze geschiedenis. En zo meer inzicht wil krijgen in de actualiteit en toekomst van deze bedrijfstak. Geschiedkundigen, archeologen, ecologen, erfgoeddeskundigen, sociologen, visserijbiologen, heemkundigen, vissers, beleidmakers ... en andere geïnteresseerde professionelen of (ervarings)deskundigen zijn allen welkom.

Op vraag van ons publiek beperkten we de duur van de studiedag vanaf dit jaar tot een namiddag. Kort maar krachtig! We starten de namiddag met een sessie over de Vissersopstand in Oostende in 1887. In die periode heerste er in België een zware economische recessie, die ook ernstige gevolgen had voor de zeevisserij. Op 23 en 24 augustus 1887 kwamen de Oostendse vissers in opstand tegen de Britse concurrentie. De rellen werden bloedig neergeslagen door politie en brurgerwacht. Er vielen doden en gewonden. Al deze ellende speelde zich af tegen een opkomend kusttoerisme voor de rijke burgerij. Drie sprekers duiden de vissersopstand, de toestand en tendensen van het toenmalige visserijbedrijf en de recessie in het visserijbedrijf tijdens de Belle-Epoque periode.

Na de koffie gaan we van start met de sessie 'De Cierk'. Een 10-tal sprekers stellen kort een verhaal voor op basis van een voorwerp, een beeld, getuigenis of citaat, waarna ze in interactie gaan met het aanwezige publiek. Voor deze editie van de Cierk zoeken we vooral verhalen rond de ter ziele gegane pelagische kustvisserij op haring en sprot*. Wil je zelf een verhaal brengen? Neem dan voor 1 november 2017 contact op met nancy.fockedey@vliz.be.

Meer informatie over het programma is te vinden op de website van de studiedag: www.vliz.be/zeevisserij. Deelname aan de studiedag is gratis, maar inschrijving is verplicht voor 10 november 2017 via het online inschrijvingsformulier.

Het agentschap Onroerend Erfgoed, het Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke (NAVIGO), het Centrum voor Agrarische Geschiedenis (CAG) en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) heten u van harte welkom. [Bron: Vliz]

 

'Visserijopstand, Oostende 24 augustus 1887' door Charles Wildt. Foto: Georges Jansoone (Wikimedia Commons)

 kiek op www.visserijnieuws.punt.nl

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reacties

 

Visserij-actiegroep EMK- zie vissersvoorvrijezee.nl–  brengt nu de Nederlandse versie uit van Mathilde Jounot haar film ‘Oceans, the Voices of the Invisible’. Je kunt die film ‘Stem van de Onzichtbaren’ nu op internet zien.

Door Rypke Zeilmaker,

Kort samengevat: achter het wollige proza van milieuclubs die zogenaamd ‘de overbevissing’ willen tegengaan, daar zitten grote zakelijke (Amerikaanse) partijen. Die willen greep op grondstoffen (vis, olie, delfstoffen). Zij streven verdere privatisering na van de publieke ruimte die de zee nog is.

Daarmee onderstreept Jounot de analyse die ik gaandeweg na 7 jaar ook begon te zien. Agenda 21 (Verenigde Naties ‘sustainable development’) =  privatisering van publieke ruimte met wollig groen liefdadigheids-proza.

Crony Capitalism

Die zakenfamilies financieren met hun ‘filantropische’ foundations de media-agitatie door actie-multinationals als Wereld Natuur Fonds, of ze richten ze op (Oceana enz). En ze financieren Agenda 21-marketeers ‘dressed as scientist’ als Daniel Pauly (fishing down the foodweb).

Zodat politici in Europa als Ulrike Rodust- speciaal rapporteur Visserij voor het Europarlement- een vals beeld van ‘De Lege Zee in 2050’ tussen de oren krijgen. En zo wetten opstellen die hun bevoordelen. Dat is wat ‘crony captitalism’ heet, de staat als verlengstuk van Corporate Inc, wat we in Nederland ‘De VVD’ noemen. De Nijpelitaanse Maffia..............

>>> Lees hier verder op Interessante tijden, reageren kan daar ook <<<

...

Pak de Noordzee terug

kiek op www.visserijnieuws.punt.nl

---------------------------------------------------------------------------------

Reacties

Wageningen University & Research (WUR) hebben in samenwerking met de Bogor Agricultural University een methode ontwikkeld om de omvang van niet-gerapporteerde visvangst beter in kaart te brengen.

Ze schatten dat de vangst van kleine en middelgrote visvaartuigen in de tweede grootste tonijn haven in Indonesië, in het noorden van Sulawesi zo’n 33 tot 38 procent hoger ligt dan de officiële statistieken nu aantonen. Dit wordt veroorzaakt door het niet of foutief rapporteren van jonge tonijn-vangst en doordat vangst wordt gebruikt als aas of voor eigen consumptie.

Het team identificeerde en kwantificeerde factoren van onzekerheid in de rapportage van vangsten en visserijinspanning van de tonijnvisserij in Indonesië, waar de onderschatting van vangst en inspanning ondanks eerdere verbeteringen een groot probleem blijft. Met financiële ondersteuning van WUR’s BESTTuna-programma onderzochten zij kleinschalige en middelgrote tonijnvisserijen in oceaan-vissershaven OFP Bitung, de grootste tonijnproducent van de provincie Noord-Sulawesi.

Volgens de onderzoekers kan hun methode, die bestaat uit het het kwantificeren van niet-gerapporteerde vangst en het opschalen van survey-resultaten naar het niveau van de haven, bijdragen aan het plan van het Indonesische Ministerie van Marinezaken en Visserij om een visquotum te implementeren. Het onderzoeksteam beveelt het Ministerie aan om bij het documenteren van niet-gerapporteerde vangst aandacht te besteden aan het type visserij en de omvang ervan.

Schattingen werden gebaseerd op literatuuronderzoek, expert-interviews, een veldsurvey onder 40 kleinschalige en middelgrote vissers binnen OFP Bitung en een database-analyse van door de haven beschikbaar gestelde logboek- en vergunningsverlening-gegevens. Vier factoren van onzekerheid werden onderscheiden: niet-gerapporteerde vangst van jonge tonijn, consumptie aan boord, consumptie thuis en vangst gebruikt als aas. Deze factoren werden onderzocht per type visserij. Vervolgens werden inschattingen gemaakt op het niveau van de haven over de omvang van niet-gerapporteerde tonijnvangst.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat ringzegenvisserij in totaal de grootste hoeveelheid niet-gerapporteerde vangst heeft per trip, gevolgd door langelijnvisserij, pole-and-line visserij en handlijn-visserijen. Jonge tonijn vormt de grootste bron van niet-gerapporteerde vangst onder alle typen visserij; bij de ringzegenvisserij wordt deze bijvoorbeeld geschat op 3100 tot 3400 kg per trip. De consumptie van vis aan boord is het hoogst in langelijnvisserij vanwege langdurige trips. Vooral pole-and-line vissers blijken vis mee naar huis te nemen voor consumptie.

Onderschatting van visvangst vormt een wereldwijd probleem. In de periode 1980-2003 werden verliezen geschat op 11-26 miljoen ton per jaar. Gebrek aan duidelijkheid over visvangst zorgt voor onzekere schattingen van vissensterfte, visvoorraden en de gevolgen van visserij op het ecosysteem. Verbetering in monitoring en registratie is dan ook nodig om tonijnvisserij te beschermen. [Nieuwsbericht Wageningen University & Research 26 september 2017]

kiek even op www.visserijnieuws.punt.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Reacties
oli prijs
teller
TELLERS
kotters
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl