ja kijk ook op
weblogs van kotters

www.kotterfotos.punt.nl           kotter weblog

www.visserijnieuws.punt.nl       visserij weblog

www.rorifocus.nl                        kotter weblog

http://www.visserijfilmpjes.nl

http://hdtv.webcam.nl/urk/    HAVEN VAN URK

http://www.visafslaglauwersoog.com/                   VISAFSLAG  LO

http://www.visserijdagenurk.nl/       FECLAME VOOR VISSEIJ

http://www.visserijopurk.nl/ WEBLOG

www.shipdata.n FOTOS VAN KOTTERS

WWW.OD6.NL  KOTTERWEBLOG

www.pefa.nl      VISAFSAG YM SC DH

visserijscheveningen.punt.nl      KOTTER WEBLOG

www.knrm.nl    REDDING MAATSCHAPIJ

www.deurkervissers.nl    gy 57

http://www.visserijfilmpjes.nl/

http://www.visned.nl/   PO URK

http://www.elisabethbv.nl/  KOTTER  BEBLOG

http://www.kotter.nl/ FOTOS WEBLOG

http://www.bck40.nl/ DE BCK 40

http://www.marinetraffic.com/nl/?lang=nl kotters volgen

http://visserijfoto.punt.nl/ foto s enz

www.sl27.nl  weblog

 http://www.texelsegarnaal.nl/   garnale visserij

http://hulpinnood.nl/ zoutkamp

http://www.visserijnieuws     visserij blaadje

http://www.visdasgeil.nl/     fd 281

www.efice.com                        visafslag urk

http://www.vissersschip.nl/      uk 227 en ng 12

het weer
Abonneren is gratis

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

voorpagina

Op 9 en 10 maart organiseerde Stichting de Noordzee de 32 uur durende 'VisHack', een hackathon voor de kottervisserij. De centrale vraag tijdens deze eerste VisHack luidde: Kunnen vissers gebruikmaken van ruimtelijke data- en communicatietechnologie om ongewenste bijvangst te verminderen?

VisNed denkt graag mee en was goed vertegenwoordigd: Wouter van Broekhoven heeft een vraagstuk gepitcht, David Ras en Noor Visser namen deel aan een team, Maarten Drijver was lid van de jury.

Hackathon Een hackathon is een marathon voor het hacken van een specifiek probleem. Er worden teams met deelnemers van diverse achtergronden gevormd, bijvoorbeeld een team met een wetenschapper, een visser, een beleidsmaker en een data-analist. Elk team krijgt een eigen vraagstuk en presenteert aan het einde van de 32 uur zijn oplossing. Het team met de meest innovatieve oplossing wint een prijs waarmee het zijn idee verder kan uitwerken.

De hacks De vier groepjes hielden zich elk met een eigen vraagstuk bezig. Team 'Vistrek.nl' ontwikkelde een website waarmee vissers gegevens over ongewenste bijvangst kunnen delen, zonder dat er concurrentiegevoelige gegevens worden gedeeld.  Team 'Close the gap' werkte met visser Hendrik Kramer (MDV1) aan een concept waarin de visser beloond wordt voor het vissen met grote maaswijdten om zo ondermaatse bijvangst te vermijden.  Team 'Computer VISion' hield zich bezig met het herkennen van vissen op de band door een computer, spelend met het idee dat de aanlandplicht misschien wel omgezet kan worden in een registratieplicht als deze methode waterdicht wordt.  Het team 'Net ff anders' keek naar onderwaterbeelden die onderzoeker Pieke Molenaar (WMR) onlangs heeft gemaakt. Het groepje experimenteerde met netten en baseerde zich daarbij op het gedrag van verschillende vissoorten. Tijdens de presentatie werd er al een eerste schaalmodel getest in de bak van het innovatiecentrum, waarmee ze de eerste prijs binnensleepten. Van het prijzengeld kunnen we binnenkort een prototype verwachten.

Aanlandplicht De volledige invoering van de aanlandplicht in 2019 komt dichter bij en dé oplossing voor de aanlandplicht lag ook tijdens de hackaton niet voor het oprapen. We kunnen echter niet bij de pakken neer gaan zitten en zullen dus alle kansen moeten aanrijpen. Bedankt Stichting de Noordzee voor het organiseren van deze inspirerende hackaton! Dirk Kraak (BRA 7) schreef een verslag over zijn deelname aan de VisHack, te vinden op: https://www.facebook.com/search/top/?q=EMK%20VisHack

[Nieuwsbericht VisNed – 16 maart 2018]

Team 'Net ff anders' wint VisHack met net dat rekening houdt met gedrag van vissen, foto EMK.

 kiek ook op -------------------------www.visserijnieuws.punt.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reacties

 

 

 

 

 

Vandaag bracht de Deense visserijminister Karen Ellemann voorafgaand aan haar gesprek met Carola Schouten, minister van LNV, een bezoek aan pulskotter OD 1 in de Scheveningse haven.

Vice-voorzitter Anton Dekker ontving Ellemann en haar vijfkoppige delegatie aan dek van de OD 1, die speciaal voor deze bijeenkomst terugvoer van zee. Namens de Nederlandse kottersector waren naast Anton Dekker ook Aldrik Gierveld (ministerie LNV), Herman Snijders (ministerie LNV), Maarten Drijver (VisNed) en Gerard van Balsfoort (RVZ) aanwezig.

Het bezoek bracht de mogelijkheid om de Deense visserijminister het pulstuig van dichtbij te laten zien en de zwakke stroompulsen te laten ervaren. “Aan de hand van de pulswing van de OD 1 hebben wij de werking van het tuig met zwakke elektrische pulsen uitgelegd”, vertelt vice-voorzitter Dekker die tevens vlootmanager is bij Jaczon. Om ook te ervaren hoe de pulsen voelen, stond het bekende puls-demonstratiebassin paraat op de kotter. Zonder problemen stak de Deense minister haar hand in het water, waar ze lichte pulsen voelde. “Dutch spa, noemde ze het gevoel van sparkelend water aan haar hand”, blikt Dekker terug.

Effecten pulstuig op visvangst

De OD 1 kwam rechtstreeks van zee met een ruim vol gevangen vis. “Een ultieme kans om de effecten van het pulstuig op de visvangst te laten zien”, aldus Dekker. “De vangst zag er prachtig uit. Er zaten geen beschadigde vissen of kabeljauwen met gebroken ruggen tussen. Daarmee laten we zien dat het beeld dat actiegroepen voor de stemming in het Europees Parlement schetste niet klopt.”

Innovatieve speler

Vervolgens werd in de kombuis en tijdens de lunch verder gepraat over het pulstuig, de stemming in het Europees Parlement, maar ook over de komende Brexit en het Skagerrak, waar vorige week in Taulov afspraken over zijn gemaakt. “Minister Ellemann was erg enthousiast over pulsvisserij en beaamde dat Nederland net als Denemarken, die onder ander het flyshoot- en twinrigtuig ontwikkelde, een innovatieve speler is in de visserijsector”, geeft Dekker aan. “Wij zijn blij dat wij de Deense minister mochten rondleiden op een pulskotter. Het gesprek was prettig en de interesse in het innovatieve pulstuig was ruimschoots aanwezig.”  [Nieuwsbericht NVB - 6 maart 2018]

Zonder problemen stak de Deense minister haar hand in het water, waar ze lichte pulsen voelde.

 kiek meer op www.visserijnieuws.punt.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties

“How far has the EU come in ending overfishing?” was de titel van het door de NGO PEW in Brussel georganiseerde seminar. Inmiddels heeft de EU de strengste MSY-principes ter wereld doorgevoerd, maar de NGO’s lijken van de bodemvisserij af te willen.

Samen met de Brexit en aanlandplicht de ingrediënten voor de ‘perfect storm’ die op de visserij af komt.

Zowel Maya Kirchner van de Europese Commissie als Eurocommissaris de heer Vella gaven inzicht in de successtory van het Europese visserijbeleid. Tussendoor kwamen verschillende personen van wetenschap, economie, NGO’s en aanvoersector aan het woord. De economen en wetenschappers noemden ook het succes van het beheer waarbij dankzij MSY economisch gezien de visserij uit het dal geklommen is. Andere onderzoekers wezen erop dat maatregelen alleen zin hebben als hierbij de visserijsector betrokken wordt. En dat het doorvoeren van maatregelen tot meer selectiviteit niet eenvoudig is. Als er resultaat te behalen is, zullen vissers die moeten ontdekken en toepassen, anders komt dat niet van de grond. 

Strengste MSY-principes in de EU

Van de 75 belangrijkste bestanden worden er inmiddels 53 volgens het MSY-principe beheerd (in 2010 waren dat er slechts 5), 68% van de bestanden maar die in totaal 97% van de aanvoerwaarde vertegenwoordigen. Hierbij stelde de vertegenwoordiger van de internationale organisatie van visserijbiologen ICES dat de EU wereldwijd de strengste MSY-principes toepast, strenger dan bijvoorbeeld in de USA en Australië.

Mening sector

Javier Garat, voorzitter van Europêche refereerde ook nadrukkelijk aan de enorme vooruitgang van de bestanden in de Noordzee, de Baltische zee en de Noordwestelijke wateren en wees op de enorme offers die de visserijgemeenschappen door heel Europa heen gebracht hebben. Hij stelde dat niet het onmogelijke gevraagd kan worden nu in 2020 MSY-beheer, aanlandplicht en Brexit bij elkaar komen.

NGO’s

In deze bijeenkomst bleek ook dat de meeste NGO’s er geharnast in zitten: in het GVB is vastgelegd dat alle bestanden in 2020 op MSY-niveau beheerd moeten worden, en dat moet en zal ook gebeuren. De wet is de wet. Enige realiteitszin is niet te bespeuren, een enkele uitzondering daar gelaten. Laat staan dat NGO’s oog hebben voor de grote offers die de visserijsector de afgelopen decennia heeft gebracht en de gevolgen voor de sociaaleconomische omstandigheden in de visserijgemeenschappen.

Feitelijk blijkt het aantal ngo’s dat bodemberoerende visserij wil stoppen alleen maar groter wordt. Wat VisNed het meeste zorgen baart, is dat ngo’s al beginnen voor te sorteren op de periode na 2020. Er moeten volgens hun meer grotere vissen in de bestanden komen en ook andere ecologische parameters moeten veel meer aandacht krijgen. En de aanlandplicht kan alleen succesvol worden met cameratoezicht en repressie enz. Kortom; veel NGO’s lijken pas tevreden als de bodemberoerende visserij verdwijnt.

Aanlandplicht

Vanuit de Europese Commissie wordt staande gehouden dat de aanlandplicht “te doen is”. “Het gaat lukken, net zoals het gelukt is om de bestanden omhoog te krikken. We moeten gewoon aan de slag”, aldus Maya Kirchner van de Commissie. Het blijft uitermate wrang dat, ondanks alle signalen, onderhand tegen beter weten in, de Commissie dit blijft roepen. Vanuit de sector is erop gewezen dat alle problemen tot nu toe vooruit geschoven zijn en dat met name in de gemengde visserij een grote chaos voorzien wordt. Hierbij was het overigens wel jammer dat de Schotse visserijvertegenwoordiger Mike Park een afwijkend geluid liet horen. Volgens hem is de aanlandplicht wel te doen. Als we er maar in slagen het gedrag van de vissers te veranderen en nauwer samenwerken om problemen te lijf te gaan. Een uit de mond van een Brexeteer vrij ongeloofwaardig geluid.

Gesprek met Vella

Vella vindt dat de sector wel roept dat het onuitvoerbaar is, maar ondanks al het geroep nog steeds geen enkele vloot in de problemen is gekomen. Natuurlijk hebben we erop gewezen dat elke probleemsituatie tot nu toe vooruit geschoven is. Ook Puls is besproken. Vella erkende dat innovaties soms op heel rare manieren doodgeslagen worden. Ook voor hem is het onbegrijpelijk dat hierbij wetenschappelijke informatie zo terzijde geschoven is. Het EP en NGO’s; pleiten altijd voor het opvolgen van het wetenschappelijk advies en op dit dossier doet die informatie er ineens niet toe. Dat kan natuurlijk niet zo stelde Vella. [Nieuwsbericht VisNed – 2 maart 2018]

kiek  op www.visserijnieuws.punt.nl

--------------------------------------------------------------------

 

Reacties

 

 

kiek op www.visserijnieuws.punt.nl

    www.kotterfotos.punt.nl

----------------------------------------------------------------------------------

 


Reacties

 

 

Ambitie is goed. En dit kabinet barst ervan. Zeker waar het wind op zee betreft. Daarom worden alle zeilen bijgezet op maar liefst vier Ministeries. In nautische termen betekent dat vier kapiteins en zeven eerste stuurlieden. Succes voor chaos verzekerd. En de visserij lijkt daar het slachtoffer van te worden.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

VisNed begrijpt dat de Parijse klimaatdoelstellingen gehaald moeten worden. VisNed begrijpt dat er voortvarend beleid gemaakt moet worden. Maar VisNed snapt niet waarom dat ten koste van de visserij moet. Kleine sectoren als de onze worden als marmotten in de tredmolen van de overheid opgejaagd. Hoe doe je dat? Je nodigt ze gewoon overal voor uit! Onze vertegenwoordigers lopen van hot naar her, maar vooral achter de feiten aan. In allerlei rapporten staan warme woorden over het betrekken van de visserij. Maar in de praktijk is dat niet haalbaar. En vervolgens roept de overheid "Er is toch visgebied genoeg over?" Dat accepteren we natuurlijk niet. Het wordt tijd voor actie!

Tweede Kamer genegeerd  Die actie begint met het informeren van de Tweede Kamerleden. Die lijken echter ook niet serieus te worden genomen. Er ligt al lang een motie over doorvaart en medegebruik van windparken op uitvoering te wachten. Om serieus onderzoek te doen met schepen tot 45 meter. Nu is dat beperkt tot 24 meter. Maar kennelijk is dat sprongetje van 24 naar 45 enorm ingewikkeld en gebeurt er niks.  Wat we nodig hebben is een "Groot plan" zoals destijds Ruimte voor de Rivier. Met een voortvarende en gecoördineerde aanpak. Een gerichte Taskforce, met mandaat om plannen te maken voor alle ruimtegebruik op zee. Wind en natuur en meer. Zodat alle stakeholders, inclusief de NGO's, nu eindelijk echt serieus genomen worden. Dan kan er wél eerlijk en voortvarend beleid gemaakt worden. En daar gaan we werk van maken!

Eilanden op de Noordzee? Een voorbeeld uit de praktijk: de ontwikkeling van plannen voor eilanden in zee. Daar zijn we niet per definitie tegen. Als ze in de plaats komen van veel grote omvormerstations die ieder een veiligheidszone van 500 meter hebben, kan zo'n eiland zelfs wel eens voordelig zijn. Nu blijkt echter dat de plannen al in een ver gevorderd stadium zijn, zonder dat wij in de discussie hebben kunnen meedoen. Gelukkig reageerde Tennet alert op onze signalen van ontevredenheid over het gebrek aan informatie en hebben we binnenkort een gesprek met hen. Doel is om een helder totaalbeeld te krijgen met alle bijbehorende tijdlijnen en proceduremomenten, om niet achter het net te vissen. En dat is dan nog maar slechts één van de heel vele dossiers… [Nieuwsbericht VisNed – 2 maart 2018]

bron  www.visserijnieuws.punt.nl

-----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

Reacties
oli prijs
teller
TELLERS
kotters
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl