weblogs van kotters

www.kotterfotos.punt.nl           kotter weblog

www.visserijnieuws.punt.nl       visserij weblog

www.rorifocus.nl                        kotter weblog

http://www.visserijfilmpjes.nl

http://hdtv.webcam.nl/urk/    HAVEN VAN URK

http://www.visafslaglauwersoog.com/                   VISAFSLAG  LO

http://www.visserijdagenurk.nl/       FECLAME VOOR VISSEIJ

http://www.visserijopurk.nl/ WEBLOG

www.shipdata.n FOTOS VAN KOTTERS

WWW.OD6.NL  KOTTERWEBLOG

www.pefa.nl      VISAFSAG YM SC DH

visserijscheveningen.punt.nl      KOTTER WEBLOG

www.knrm.nl    REDDING MAATSCHAPIJ

www.deurkervissers.nl    gy 57

http://www.visserijfilmpjes.nl/

http://www.visned.nl/   PO URK

http://www.elisabethbv.nl/  KOTTER  BEBLOG

http://www.kotter.nl/ FOTOS WEBLOG

http://www.bck40.nl/ DE BCK 40

http://www.marinetraffic.com/nl/?lang=nl kotters volgen

http://visserijfoto.punt.nl/ foto s enz

www.sl27.nl  weblog

 http://www.texelsegarnaal.nl/   garnale visserij

http://hulpinnood.nl/ zoutkamp

http://www.visserijnieuws     visserij blaadje

http://www.visdasgeil.nl/     fd 281

www.efice.com                        visafslag urk

http://www.vissersschip.nl/      uk 227 en ng 12

het weer
Abonneren is gratis

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

voorpagina

Unieke kottervlootparade op 27 augustus in Rotterdam

De visserij bestaat nog en laat zich zien. Op Zaterdag 27 augustus zullen vanuit verschillende vissershavens vijftig kotters de Nieuwe Waterweg opstomen. De vissers voeren actie voor meer begrip en meer inspraak en tegen contraproductieve regelgeving als de aanlandplicht.

De forse delegatie van de visserijsector komt naar Rotterdam om het publiek te laten zien dat de Nederlandse visserij nog bestaat, en dat de sector ondanks de gezonde visbestanden met grote problemen kampt. De kottervloot zal zaterdag 27 augustus tussen 13.00 en 15.00 uur vlak voor de Erasmusbrug bij de Kop van Zuid een rondje maken en weer terugkeren naar zee.

Tien kotters van de demonstratievloot zullen afmeren aan de HAL-kade (cruise terminal), waar vanuit een visverkoopwagen gratis gebakken scholfilet uitgedeeld zal worden. Bovendien is er een verse vispresentatie van de lekkerste soorten uit de Noordzee.

De Noordzee staat er uitstekend voor. De groei van visbestanden zit in de hoogste versnelling. De visserijdruk is de laatste 25 jaar sterk afgenomen, evenals de omvang van de kottervloot. De Noordzee ziet er weids uit, maar de nog overgebleven vissers kunnen niet overal vissen. Veel gebieden zijn niet geschikt of onaantrekkelijk voor de visserij, of zijn te ver weg.

Het steekt de vissers dat milieuorganisaties en (wind)energiebedrijven juist de gebieden waar de meeste vis zit claimen om de visserij beperkingen op de leggen of helemaal te verbieden. Favoriete vangstbestekken verdwijnen daarmee als sneeuw voor de zon. De vorige maand opgestarte actiegroep EMK (wat staat voor Eendracht Maakt Kracht) wil niet alleen meer begrip bij energiebedrijven en ngo’s, maar pleit ook voor meer inspraak van de belangenorganisaties bij de aanwijzing van gebieden waar de visserij beperkingen worden opgelegd.

Verder lopen vissers aan tegen maatregelen vanuit Brussel die niet bijdragen aan de instandhouding en gezondheid van de visbestanden. De aanlandplicht, waarbij Brussel de vissers verplicht om ook alle jonge vis aan te landen, is in de ogen van de vissers contraproductief. Zelfs het onderzoeksinstituut IMARES laat weten dat de maatregel allerminst bijdraagt aan verbetering van de visstand.

Met de aanlandplicht zoals deze nu geïmplementeerd is gaan visserijbedrijven spoedig over de kop. EMK pleit niet alleen voor uitstel maar ook voor uitzonderingen op en eventuele aanpassingen van deze absurde maatregel. De Belgische visserijvloot kampt met dezelfde problemen als de Nederlandse en is solidair met EMK. Er zal ook een aantal Belgische kotters meedoen aan de unieke kottervlootparade op de Nieuwe Waterweg.

Persinloop

Op de actiedag is er tussen 12.30 uur en 15.00 uur een persinloop bij de visverkoopwagen op de HAL-kade, waar informatie over het doel van de vlootparade verkrijgbaar is. Om 14.00 uur zal door voorzitter Job Schot van de actiegroep EMK een passend kleinood en vers zeebanket overhandigd worden aan de directeur van het Maritiem Museum Rotterdam, Frits Loomeijer. Onzeker is nog of hij daarbij gezelschap krijgt van een bekende sporter door wiens aderen zout bloed stroomt… [Bron: Visserijnieuws.nl]

Meer informatie:

Dirk Kraak BRA 7 - tel: 0031651555200

Schipper Job Schot Z 201 - tel: 0031615900628 (voorzitter actiegroep EMK)

Schipper Jan de Boer UK 33 - tel: 0031651601434

Schipper Cor Vonk TX 1 - tel: 0031653424907

Rotterdam 27 Aug.-Erasmusbrug: Actie tegen zinloze EU regels, foto via twiter @dirkkraakbra7

kijk op www.visserijnieuws.punt.nl

 

 

Reacties

Ingrid Tulp van Imares doet in ICES Journal of Marine Science  politieke uitspraken over beheer van garnalenbestanden op het Wad en de Noordzee, die ze niet op basis van de data kunnen maken.

Die data tonen wat voorgangers ook al tonen: de onttrekking van garnalen door vissers is in afgelopen 45 jaar slechts 2 maal ongeveer even groot geweest als de jaarlijkse aanwas. Als de schattingen van Imares van die aanwas althans kloppen, want dat is bij het noodlijdende instituut altijd maar afwachten.

Door: Rypke Zeilmaker

"Niettemin twittert de van het MSC-kartel afkomstige Nathalie Steins

Nathalie Steins (@NathalieSteins) 11-08-16 20:09 Nieuwe @IMARESWUR publicatie I.Tulp concludeert: garnalenbestand #Waddenzee #Noordzee heeft wél beheer nodig tinyurl.com/j9eplh2

Meer dan bovenstaande data hebben ze niet, en die zeggen voldoende.Vanaf het jaar 2000 nam de oogst van garnalen in volumes met 40 procent toe om vervolgens vrij constant te blijven. Daarbij zijn de aanlandingen meer dan een afspiegeling van het bestand. Ze vertellen ook hoeveel de handel wil verwerken/kwijt kan.

Ergo, er is geen extra papieren bemoeienis nodig van academici die hun noodlijdende instituut aan opdrachten willen helpen.

Garnalen beheer nodig, dan zeehonden ook

Noch is er een beheerplan nodig omdat MSC dat vraagt met zelfs ‘jaarklassen’, terwijl de garnaal geen jaarklassen kent. Het onkruid van de zee plant zich jaarrond voort. Dankzij de lage eutrofiering zal het met de kabeljauw in de kustzone ook niet meer worden wat het was, en dat betekent ook: een lagere non-antropogene garnalenpredatie. Dus hoge bestanden. En nu zijn de garnalenvissers de belangrijkste predator van dit smakelijke natuurproduct.

Maar stel je voor, dat vissers een product hebben waar het goed mee gaat. Goed nieuws is slecht nieuws voor de betuttelindustrie, die wil doen geloven dat de natuur en vissers niet zonder ze kan.

Als je roept dat garnalen beheer nodig hebben, dan moet je dat ook van zeehonden roepen. Die vreten in gewicht volgens mijn bierviltjeberekening 6 maal meer platvis op dan de garnalenvisserij op jaarbasis bij vangt. En dan de bruinvisssen, wat die opvreten sinds ze zo stormachtig toenamen.

Vanuit visserij-oogpunt is er dus geen enkele aanleiding voor papieren bemoeienis van Imares met garnalenbestanden. En ik hou me zeer graag aanbevolen voor heldere argumenten van mijn ongelijk. Maar die zijn er niet, behalve de hypotheek bij Imares-personeel.

>>> Lees hier verder op Climategate.nl, reageren kan daar ook! <<<

...

Climategate.nl: Geen extra beheer garnalenbestanden nodig

kijk op www.visserijnieuws.punt.nl

Reacties

Voor de kust van West- Australië hebben 70 tijgerhaaien het gemunt op een walvis. Twee bootjes vol toeristen kijken toe hoe het reusachtige dier aan stukken wordt gescheurd.

De roofdieren stillen hun honger en scheuren de kolos aan stukken. Een drone filmt het spectaculaire gebeuren van boven, het filmpje is op YouTube geplaatst en onder te zien.

De beelden zijn gemaakt bij het Dirk Hartog eiland tussen Geraldton en Broome, in een baai met de toepasselijke naam 'Shark Bay'. De video laat zien hoe de tijgerhaaien hun prooi omcirkelen voor ze meedogenloos toe slaan. Terwijl de roofdieren stukken van de walvis scheuren, kleurt de zee rood.

Tijgerhaaien kunnen tot 6,5 meter lang worden en meer dan 500 kg wegen. Jay Cox van Eco Abrolhos, het rondvaartbedrijf in Australië die het filmpje maakte, zei dat hij nog nooit zo dicht in de buurt is gekomen van zo veel haaien. "Onze passagiers zeiden dat dit het meest bijzondere was wat ze ooit hebben gezien."

Video: 70 Tiger Sharks eating a whale

Gepubliceerd op 27 mei 2016 door Eco Abrolhos

Een drone filmt hoe voor de kust van West- Australië 70 tijgerhaaien het gemunt hebben op een walvis

 

Reacties

Op 30 oktober 2015 vond onder grote belangstelling de derde editie plaats van “Vissen in het verleden”, de studiedag met een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische visserij in de breedste zin.

Het doel van de organisatoren is om een forum te bieden die de uitwisseling van kennis, data en informatie rond de geschiedenis van de zeevisserij in haar vele facetten en over sectoren heen bevordert. Het centrale thema van de 2015-editie was visverwerking en –productie aan land. Vandaag is de 130 pagina’s tellende, rijk geïllustreerde publicatie verschenen die het onderzoek en de verhalen van alle sprekers bundelt.

Op 30 oktober 2015 organiseerde het VLIZ, samen met het Centrum voor Agrarische Geschiedenis (CAG), het agentschap Onroerend Erfgoed en het Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke (NAVIGO) voor een derde keer de studiedag ‘Vissen in het Verleden’ in Oostende. Deze studiedag stond open voor een geïnteresseerd publiek van professionals, experten uit een beleid adviserende omgeving, het (visserij)onderzoek, de visserijsector (productie en handel), natuur- en milieuorganisaties, gids- en heemkundige kringen, de culturele erfgoedsector, educatieve centra, media, (kust)gemeentebesturen … alsook alle andere geïnteresseerden.

De inschrijvingen overtroffen binnen enkele dagen de maximale zaalcapaciteit, een bewijs dat er een brede belangstelling bestaat voor het thema, en is alsook een blijk van waardering voor de kwaliteit van de studiedag. Het ochtendprogramma was gewijd aan het thema van de visverwerkende industrie aan de Vlaamse (pre-1830) en Belgische kust.

De historische inkijk op de nijverheid voor het bewerken en bewaren van visproducten (roken, zouten, conserven …) werd in perspectief geplaatst met de huidige visverwerkende industrie in Vlaanderen. Ook het latere hergebruik van 15de-eeuwse haringtonnen, het peuren en verwerken van paling en het bewaren van kabeljauw in de IJslandvaart in de 19-20ste eeuw kwamen aan bod.

De ‘Cierk’ bracht met een reeks korte bijdragen (liederen, foto’s en filmfragmenten, traditionele voorwerpen en gebruiken, etc.) de dagelijkse beleving van de zeevisserij in beeld.   De digitale versie van het abstractenboek van de studiedag kan u downloaden op de webpagina, waar ook de fotogalerij, de presentaties en de evaluatie van de studiedag raadpleegbaar zijn: www.vliz.be/zeevisserij/eindproducten-30-10-2015.

Wie graag een papieren versie ontvangt, kan deze aanschaffen tegen de kostprijs van 11,00 EUR (exclusief portkosten). Bestellen kan op het e-mailadres info@vliz.be,  met vermelding van “abstractenboek Vissen in het verleden 2015”.   Voor de snelle beslissers:  er zijn ook nog een beperkt aantal exemplaren beschikbaar van de abstractenboeken van de studiedagen 2011 en 2013. Link: www.vliz.be/zeevisserij/eindproducten-30-10-2015  [Nieuwsbericht Vlaams Instituut voor de Zee-2016-08-04]

Het boek is via de link hier in PDF formaat te downloaden

....

Foto: VLIZ - Nancy Fockedey

............................................

Video: Vlaamse visserij in de jaren 70

Gepubliceerd op 26 aug. 2015 door Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)

Beelden van de Z481 vrijgegeven door ILVO, originele opnames omgezet door jeansmovies. Herkomst beelden door Daniel Serie.

 kijk ook op  www.visserijnieuws.pun.nl

 

Reacties

Quotter heeft bij Vestvaerftet in Denemarken een ontwerp voor een nieuwe UK 150 ‘Polar’ besteld. De UK 150 wordt een flyshooter/twinrigger. Het wordt de eerste nieuwbouwer van de jonge rederijpoot van de partners FishCon en W. van der Zwan, waarvan Pieter Louwe van Slooten (UK 153) directeur is.

Formeel is dochterbedrijf Polar Zeevisserij B.V. de opdrachtgever. Ove Kristensen van de Vestvaeftet in Hvide Sande is de ontwerper, maar de bouw vindt volledig in eigen beheer in Polen plaats.

Het casco wordt gebouwd op de Poolse Nauta Hull Shipyard. De afmetingen worden 32 bij 8,70 meter. Om in Het Kanaal te mogen vissen wordt de inhoud maximaal 340 GT. Afbouw gaat volgend jaar plaats vinden aan de kade van Globaltic Marine in Gdynia.

De engineering is ook in Poolse handen: Ned-Projects in Gdansk. ,,Verdere details en toeleveranciers moeten nog ingevuld worden, maar we hebben het casco nu besteld om in september van start te kunnen gaan. Nauta Hull had al vier casco’s in opdracht’’, zegt Pieter Louwe van Slooten.

Quotter heeft momenteel vier schepen in de vaart: UK 148 ‘Lunar’ (ex-KW 42), UK 149 ‘Stella Maris’ (ex-UK 243), UK 151 ‘Stellar’ (ex-VA22F) en UK 152 ‘Solar’ (ex-UK 292). [Bron: Visserijnieuws.nl]

De UK 148 ‘Lunar’ (ex-KW 42), UK 149 ‘Stella Maris’ (ex-UK 243), UK 151 ‘Stellar’ (ex-VA22F) en UK 152 ‘Solar’ (ex-UK 292)

 

 

Reacties

Damen Shipyards gaat een 74 meter geavanceerd visserij onderzoeksschip voor het Ministerie van Visserij van Angola bouwen. Het speciale schip heeft een Silent-A/F/R Klasse notatie, het basisontwerp is van Skipsteknisk uit Noorwegen.

Het Angolese Ministerie van Visserij is al vele jaren klant bij Damen. Eerder heeft de Group al twee 62 meter lange  visserij inspectie schepen (video onder) en een kleiner visserij onderzoeksschip geleverd.

Hein van Ameijden, Managing Director van Damen Schelde Naval shipbuilding, merkte op dat de deskundigheid die door de werf is opgedaan met het bouwen van Marine schepen kan worden toegepast op dit innovatieve nieuwe onderzoeksschip. Elk succesvol onderzoeksschip moet zeer stil kunnen werken en Damen heeft de specialistische kennis die nodig is om die voor dit schip te bereiken.

Het ontwerp, de bouw en de afbouw van het schip is volledig gericht om zo weinig mogelijk onderwatergeluid te produceren. Alle machines zoals pompen en ventilatiesystemen worden verend gemonteerd om het onderwatergeluid te minimaliseren. De stijfheid van de funderingen en de steunen en alle lawaai kritische onderdelen en leidingsystemen zullen grondig worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan de stilte eisen.

Het visserij onderzoeksschip (FRV 7417) word geschikt voor diverse functies zoals hydrografische operaties, akoestisch onderzoek, pelagische en demersale sleepnetvisserij, plankton, water, milieu en geografische sampling, hulpdiensten en sleepactiviteiten. Het nieuwe onderzoeksschip heeft een snelheid van 13 knopen.

Friso Visser van Damen zegt: "Angola was op zoek naar een schip dat moet helpen bij het onderzoeken van hun rijke visgronden en visstand. We zijn verheugd om hen terug bij Damen te verwelkomen."

Damen is al tientallen jaren actief in Angola en heeft eerder twee veerboten, diverse sleepboten, baggerschepen en offshore-gerelateerde schepen voor het Afrikaanse land gebouwd.

Lees ook: Angola orders state-of-the-art Damen Fishery Research Vessel

Geavanceerd visserij onderzoeksschip voor het Ministerie van Visserij van Angola. Foto: Damen

Video: Damen's Fishery Inspection and Surveillance Vessel 6210

Gepubliceerd op 3 jul. 2012 door Damen Shipyards

Het Angolese Ministerie van Visserij is al vele jaren klant bij Damen. Eerder heeft de Group al twee 62 meter lange  visserij inspectie schepen (6210) geleverd.

 

Reacties (1)

In het NOS journaal en in verschillende kranten luidden Noordzeevissers deze week de noodklok. Daarnaast gaan de vissers op 27 augustus in Rotterdam met zo’n tien kotters aanleggen bij de cruise terminal, waar ze vis en flyers zullen uitdelen. Ze komen in actie tegen talloze knellende Europese regels.

Ook zien vissers hun visgronden kleiner worden door plannen voor nieuwe natuurgebieden en windmolens op zee. Ze maken zich zorgen over het voortbestaan van hun baan. Die zorgen en het protest zijn goed te begrijpen als je kijkt wat in Brussel met steun van de meeste Nederlandse politieke partijen is besloten.

Stel je voor: je haalt je net binnen vol met vis. Tongetjes en scholletjes spartelen door elkaar heen. Het merendeel is groot genoeg om te verkopen en op te eten, de jonge kleine vis gooi je snel terug in zee. Die groeien verder, planten zich voort of zijn het avondeten voor de meeuwen. Zo gaat het al eeuwen. Maar binnenkort moeten vissers alles wat ze vangen aan boord houden. Ook de kleinste vissen moeten aan land worden gebracht: de zogenoemde ‘aanlandplicht’.

Vissers verzetten zich terecht tegen deze absurde maatregel. De aanlandplicht zou voedselverspilling moeten tegengaan, maar dat is flauwekul. Ook al sterft een deel van de vis die overboord wordt gegooid, een flink percentage overleeft (rond 50%). De rest is voedsel voor vogels, vissen en bodemleven. Nul verspilling dus!

Aanlandplicht is verspilling

De aanlandplicht is wél  verspilling. De jonge vis krijgt geen tweede kans in zee en aan land wordt er rode verf over die vis gegooid om ze ongeschikt te maken voor menselijke consumptie. In het beste geval worden ze  vermalen tot veevoer! Dan komen de kosten voor de vissers er nog bij: sortering, de opslag aan boord en op het land, en de verwerking. Totaal gaat het om 25 miljoen euro per jaar! Dàt is verspilling!

De aanlandplicht is helaas een feit. Een meerderheid van de Europese landen en het Europees Parlement heeft hiermee ingestemd. De Europarlementariërs van ChristenUnie-SGP hebben uiteraard tegen dit visserijbeleid gestemd. Opvallend is dat partijen als de VVD en het CDA ook akkoord zijn gegaan, en zich beklagen in de Tweede Kamer nu de nieuwe regels in werking treden.

Aanlandplicht uitstellen

Wat kan er  gedaan worden om het tij te keren?  Allereerst moeten de quota’s worden aangepast aan de nieuwe situatie, omdat straks ook de kleine vissen meetellen. Door deze ophoging komen vissers minder snel in de knel. Daarnaast moet er een uitzondering komen als een vissoort kans heeft op overleving bij teruggooi. Als bijvoorbeeld 30% overleeft, is dat nog altijd beter dan 0%! Dit vergt meer onderzoek, dus moeten we in de tussentijd de invoering van die aanlandplicht uitstellen.

Voor uitstel is nog een extra reden: de Brexit. De Brexit heeft extreem grote gevolgen voor de visserij. Nederlandse vissers hebben talloze schepen geregistreerd in Engeland, en er worden veel visquota onderling geruild. Dit ruilen is  onmogelijk met landen buiten de EU, zoals nu met Noorwegen. Ook delen we de Noordzee met de Engelsen, en dreigen belangrijke visgronden voor Nederlandse vissers verloren te gaan. In deze onzekere tijden een controversiële maatregel doorzetten is onverantwoord.

Dus als u op 27 augustus in Rotterdam een gratis visje krijgt: steek de visser dan een hart onder de riem. Zijn protest is terecht en de aanlandplicht moet worden uitgesteld. En wat ons betreft wordt uitstel afstel! [Nieuwsbericht Eurofractie ChristenUnie-SGP]

NOS Journaal over aanlandplicht

Gepubliceerd op 11 jul. 2016 door Job Schot

In het NOS journaal en in verschillende kranten luidden Noordzeevissers deze week de noodklok

 lees meer op www.visserijnieuws.punt.nl

----------------------------------------------------------------------------------

Reacties

Rederij Jaczon heeft de ex-LE 62 ‘Alida Natascha’ gekocht. De koop werd afgelopen week afgerond. De boomkorkotter werd in 1994 gebouwd door Maaskant Shipyards, samen met het zusterschip LE 63.

In 2011 stapte de familie Toering uit de visserij en werd met beide schepen wereldwijd actief in de offshore. Jelle Marco Toering (37) werd eigenaar, en breidde de onderneming uit met de aankoop van de ex-UK 218, nu ‘Sea-Hunter’.

Vorig jaar meldden zich de eerste belangstellenden uit de visserij voor de voormalige Lemster kotters. De ex-LE 62 kwam in april terug vanuit Mexico voor reparatie van brandschade in de boegschroef plus regulier onderhoud bij Maaskant in Stellendam. Sindsdien is er met partijen onderhandeld over verkoop.

De animo is groot, ervoer Toering. Want er zijn nauwelijks jonge kotters te koop en menig visserijondernemer wil wel graag vernieuwen. Zelf wil Toering ook verjongen of zelfs nieuwbouw plegen voor de offshore. Formeel gaat de ex-LE 62 naar één van de werkmaatschappijen van Jaczon.

Het scheepsnummer is nog niet bekend. Bij de transactie is bemiddeld door Cees de Jong van NL-Shipbrokers. Voordat de kotter weer in de vaart komt wordt deze omgebouwd voor zowel de twinrig- als de pulsvisserij. Er wordt gebruik gemaakt van de pulsontheffing van de OD 50, die eerder dit jaar naar Suriname verhuisde.

De voormalige LE 62 is dit jaar al het derde vaartuig dat terugkomt in de Nederlandse visserij. De ex-BR 43 vist sinds vorige week als UK 56, en de ex-GO 28 wordt klaargemaakt als UK 456. Deze beide vaartuigen zijn vanuit Zuid-Afrika gekocht. [Bron: Visserijnieuws.nl]

Video: Alida Natascha RESEARCH/SURVEY schip Scheveningen 13-4-2014

Gepubliceerd op 14 apr. 2014 door jaco roeleveld

De ex-LE 62 ‘Alida Natascha’ vaart Scheveningen binnen op 13-4-2014

www.visserijnieuws.punt.nl

 ===================================================

Reacties
oli prijs
teller
TELLERS
kotters
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl