weblogs van kotters

www.kotterfotos.punt.nl           kotter weblog

www.visserijnieuws.punt.nl       visserij weblog

www.rorifocus.nl                        kotter weblog

http://www.visserijfilmpjes.nl

http://hdtv.webcam.nl/urk/    HAVEN VAN URK

http://www.visafslaglauwersoog.com/                   VISAFSLAG  LO

http://www.visserijdagenurk.nl/       FECLAME VOOR VISSEIJ

http://www.visserijopurk.nl/ WEBLOG

www.shipdata.n FOTOS VAN KOTTERS

WWW.OD6.NL  KOTTERWEBLOG

www.pefa.nl      VISAFSAG YM SC DH

visserijscheveningen.punt.nl      KOTTER WEBLOG

www.knrm.nl    REDDING MAATSCHAPIJ

www.deurkervissers.nl    gy 57

http://www.visserijfilmpjes.nl/

http://www.visned.nl/   PO URK

http://www.elisabethbv.nl/  KOTTER  BEBLOG

http://www.kotter.nl/ FOTOS WEBLOG

http://www.bck40.nl/ DE BCK 40

http://www.marinetraffic.com/nl/?lang=nl kotters volgen

http://visserijfoto.punt.nl/ foto s enz

www.sl27.nl  weblog

 http://www.texelsegarnaal.nl/   garnale visserij

http://hulpinnood.nl/ zoutkamp

http://www.visserijnieuws     visserij blaadje

http://www.visdasgeil.nl/     fd 281

www.efice.com                        visafslag urk

http://www.vissersschip.nl/      uk 227 en ng 12

het weer
Abonneren is gratis

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

voorpagina

Bijna 12 jaar geleden ging ten gevolge van een middernachtelijke aanvaring het vissersschip Jacoba Alijda verloren. De bemanning en families bleven voor persoonlijk leed gespaard. Een verzekeringsdrama begon:

Op de morgen na de aanvaring werd bij binnenkomst de wachtsman en de schipper van de Jacoba Alijda verhoord door de KPLD. Namens de verzekeraar kwam Mr. Van der Wiel die van het gebeuren verslag legde en als volgt samenvatte:

Uitgaande van reguliere gedegen Duitse verzekeringsvoorwaarden gaat de verzekering in alle gevallen ervan uit dat een aanvaring beider schuld is. Dit totdat het tegendeel is bewezen. Mr. Van der Wiel sloot de mogelijkheid van opzet of ernstige nalatigheid aan de zijde van de Jacoba Alijda uit en stelde dat er gehandeld kon worden volgens het both-to-blame principe.

Met deze conclusie gaat Mr. van der Wiel aan het werk en legt dezelfde dag nog contact met de tegenpartij om zekerheden uit te wisselen.  Wat opvalt is dat het stuk wordt geadresseerd aan een makelaar Independent Risck Solutions in Rotterdam en niet, zoals bij eerdere schade, aan een gerenommeerde Duitse verzekeraar in Hamburg.

Een half jaar later, op 8 februari 2006 krijgt de eigenaar van de Jacoba Alijda van de directie CBMV een fax overhandigd die afkomstig is van Carl Rieck en is gericht aan Carl Rehder Gmbh. Kort wordt gesteld dat behalve de papieren van de schipper er verder niet aan Safe Manning werd voldaan en dat de aanvaring werd veroorzaakt door de Jacoba Alijda. Er zou geen uitkering volgen. De directie CBMV adviseerde eerst de uitspraak van de Raad voor de Scheepvaart af te wachten en dan verder te zien. De nietig verklaarde verzekering werd eerst niet aangevochten.

De welbekende visserij raadsman die de eigenaar tot midden 2008 bijstond, meldde laat in 2006 dat hij eindelijk het expertiserapport boven water had en dat hij het met de bank zou delen die erom vroeg.  De raadsman bleef bij voortduur aansturen op het zelf regelen en schikken met de tegenpartij in Engeland. Contacten werden aangereikt door de raadsman van de CBMV en Mr. Gregson zou dat proces begeleiden. De van der Wiel verklaring werd door de CBMV en raadsman als een zwart stuk uitgelegd dat de verzekeraar zou hebben doen besluiten geen uitkering te verstrekken en eerdere contacten voor schikkingsonderhandelingen te verbreken.   Klachten over het vertragend handelen en uitleg van de essentiële van der Wiel verklaring door de raadsman (2005-2008) werden recent door de Raad van Discipline als verjaard afgedaan.

Pas in mei 2014 komt het expertiserapport en de verklaring van Mr. van der Wiel onder ogen bij de familie. De opsteller van het expertiserapport had het toegezonden aan de Underwriters ( =  verzekeraars) Visserijcooperatie/CBMV en was ervan uitgegaan dat het dan ook bij de eigenaar terecht kwam. Dat was niet het geval. Een nieuw team advocaten van AKD uit Rotterdam nam midden 2008 de zaak op en het dossier over. Het vroeg eerst een bodemprocedure voordat er een verzekeringspolis door CBMV werd overhandigd. Het vonnis bleef steken op de blaam van Safe Manning.

De verzekeringstechnische kant van de zaak werd in hoger beroep niet behandeld omdat deze punten, hoewel ingebracht, niet door de rechters in het vonnis behandeld. Een positief cassatie advies en een gereedliggende dagvaarding werd door de curator op voorhand en ongezien geweigerd. [Bron: miesmaguelone@gmail.com ]

Lees ook: Bank en VCU twisten om schadepenningen Jacoba Alijda

kijk en lees op www.visserijnieuws.punt.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Reacties

URK - Vissen wij de zeeën leeg of zijn vissers rentmeesters van de aarde? Dat is een van de vragen die woensdagavond 24 mei langskomen in de zogenoemde dialooglezing door Klaas Jelle Koffeman, waarbij de duurzame visserij centraal zal staan.

Jaarlijks organiseert SCAB (Stichting Culturele Activiteiten Bibliotheek in Urk) een dialooglezing waarbij thema’s besproken worden over moraal en maatschappij.

Nieuwe technieken brengen nieuwe vraagstukken met zich mee. Economische belangen kunnen morele effecten gaandeweg in de schaduw stellen. Het is onze Bijbelse opdracht om beide in balans te brengen.

Dat is in het kort de mening van Klaas Jelle Koffeman, die na dertig jaar Noordzeevisserij uit het familiebedrijf stapte om zich te wijden aan vraagstukken van economische en ecologische duurzaamheid. Lezing van het boekje ‘Life, liefde voor de schepping’ van Dave Bookless veranderde zijn visie op de visserij.

Vanuit Bijbels perspectief je inzetten voor een schone zee en duurzame visserij ziet hij als een persoonlijke opdracht. Dat doet hij onder meer als zelfstandig projectbegeleider van Stichting De Noordzee, die zich richt op een viertal doelen: Beschermde natuur, Schone zee, Duurzame visserij en Natuurvriendelijke energie.

De avond start met een lezing van ca. 40 minuten. Daarna is er alle gelegenheid om met Koffeman en elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van de visserij in het licht van rentmeesterschap. Ook de bedreigingen en kansen van Brexit en aanlandplicht komen aan de orde. De dialooglezing vindt plaats tijdens de Urker visserijweek op woensdag 24 mei in FlevoMeer Bibliotheek Urk. De avond begint om 20.00 uur, de entree is vrij. De plaatsen zijn beperkt. [Bron: Visserijnieuws.nl]

kijk meer op www.visserijnieuws.punt.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------

Reacties

De grote witte haai is voor heel wat mensen het meest angstaanjagende in zee. In Zuid-Afrika denken ze daar sinds kort echter helemaal anders over. Er spoelden drie door orka’s afgeslachte witte haaien aan.

De drie grote witte haaien waren tussen drie en vijf meter lang en spoelden op opeenvolgende dagen aan nabij het Zuid-Afrikaanse kustdorp Franskraal. Ze vertoonden alle drie grote bijtmerken op hun lichaam en misten organen zoals de lever en het hart.

“De haaien werden gedood door orka’s”, aldus bioloog Alison Towner van Dyer Island Conservation Trust, die de dieren met een team aan een grondige autopsie onderwierp. “Dit hebben we nog niet eerder gezien. Dat orka’s op grote witte haaien jagen, zorgt voor een nieuwe grijs gebied in het maritiem onderzoek. We weten ook niet of de haaien uit de regio gaan wegblijven na deze aanval.”

Franskraal ligt vlak bij Gansbaai, één van de beste plaatsen ter wereld om de witte haai vanuit een stalen kooi te zien. De reden dat deze haaien hier in grote aantallen voorkomen is een kolonie zeehonden op Dyer Island voor de kust. De zeehonden zijn de favoriete prooi van de witte haai.

Orka’s doden grote witte haaien in Zuid Afrika, foto Marine Dynamics

Video: Orcas hunt Great White Sharks in Gansbaai South Africa

Gepubliceerd op 11 mei 2017 door Marine Dynamics Shark Tours

Bijschrift video: This is the first time ever that white sharks have been dissected confirming orca predation and is the first official observation in South Africa, stunning researchers and shark lovers.

kijk meer op www.visserijnieuws.punt.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Reacties

In de week van 22 t/m 27 mei 2017 bruist het vissersdorp Urk weer van de activiteiten op het gebied van Noordzeevisserij. Maak kennis met moderne en duurzame visserijtechnieken en zie hoe schol en tong worden verwerkt.

Bekijk hoe eenvoudig deze vissoorten te bereiden zijn en proef de fijne smaak ervan. Bijzonder om te zien zijn ook de oude ambachten, gedemonstreerd aan de nostalgische Westhaven.

Het hoogtepunt van de week is natuurlijk Vlaggetjesdag met de vlootschouw op zaterdag 27 mei. Stap aan boord voor een prachtige tocht! Heeft u zin in een leuk, culinair en educatief dagje uit met het hele gezin? Noteer zaterdag 27 mei dan alvast in uw agenda!

Nog veel meer te beleven

Natuurlijk is er tijdens Visserijdagen Urk 2017 veel meer te beleven. Het hele programma vindt u hier: programma

Volg Visserijdagen Urk

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Volg Visserijdagen Urk dan op twitter @visserijdagurk en facebook Visserijdagen Urk.

 kijk meer op www.visserijnieuws.punt.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Reacties

Er zwemmen in de Europese Atlantische wateren zo’n anderhalf miljoen walvisachtigen: walvissen, bruinvissen en dolfijnen. Dat blijkt uit SCANS III, het derde grote internationale onderzoek naar het voorkomen en de verspreiding van walvisachtigen.

De survey is uitgevoerd door negen samenwerkende Europese instituten voor zeeonderzoek, waaronder Wageningen Marine Research. Ten opzichte van het vorige SCANS-onderzoek, dat werd gehouden in 2005, zijn er geen majeure verschuivingen te zien.

SCANS III, uitgevoerd in de zomer van 2016, is de derde survey in een serie die begon in 1994 (SCANS) en werd voortgezet in 2005 (SCANS II). Voor bruinvissen, witsnuitdolfijnen en dwergvinvissen blijkt het beeld stabiel in die 22 jaar. Voor de andere soorten in de regio is volgens de onderzoekers nog minstens één survey nodig om echt betrouwbare uitspraken te kunnen doen.

De meest voorkomende walvisachtigen in het gebied zijn bruinvissen, gewone dolfijnen en gestreepte dolfijnen. Uit het onderzoek in 2005 kwam naar voren dat het leefgebied van de bruinvissen opschuift naar het zuiden. Dit beeld werd bevestigd in de telling van vorig jaar. De hoogste dichtheden bruinvissen bevinden zich nu in het zuidwestelijk deel van de Noordzee en ten noorden en oosten van Denemarken.

SCANS III - vliegtuigtellingen

SCANS III is een internationale samenwerking tussen negen landen aan de Atlantische Oceaan. Naast het Nederlandse Wageningen Marine Research waren instituten betrokken uit Groot-Brittannië, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Noorwegen, Portugal, Spanje en Zweden. Met drie schepen en zeven vliegtuigen is in zes weken tijd een gebied doorzocht van 1,8 miljoen vierkante kilometer: van de straat van Gibraltar in het zuiden tot Vestfjorden, Noorwegen. Teams van waarnemers registreerden duizenden groepen walvisachtigen van negentien verschillende soorten. Wageningen Marine Research coördineerde de vliegtuigtellingen.

De gestandaardiseerde tellingen volgens de SCANS-methoden leveren betrouwbare gegevens over aantallen en verspreiding van zeezoogdieren. Die informatie die over landsgrenzen heengaat is van groot belang om ze goed te kunnen beschermen. In het kader van de Europese Kaderrichtlijn Marien (oftewel de Marine Strategy Framework Directive) is het verplicht dat deze gegevens worden verzameld.

Noordzee belangrijker voor walvisachtigen

Onderzoeker Meike Scheidat was vanuit Wageningen Marine Research betrokken bij SCANS III: ‘In ons deel van het gebied, de zuidelijke Noordzee, zijn witsnuitdolfijn, dwergvinvis en bruinvis de belangrijkste bewoners. Bij deze soorten zien we dat een verschuiving naar het zuiden heeft plaatsgevonden. Ons deel van de Noordzee is dus belangrijker geworden voor deze soorten. Voor een goede bescherming is monitoring essentieel.’ [Persbericht WUR 1 mei 2017]

Link naar het rapport:

P.S. Hammond et al.: Estimates of cetacean abundance in European Atlantic waters in summer 2016 from the SCANS-III aerial and shipboard surveys (2017) (1,27 mb)

Zie onderstaande links voor meer informatie

https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/

http://www.wur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/marine-research/Weblogs/Vliegtuigtellingen-zeezoogdieren-Noordzee.htm

 

Spaanse survey: 521 Vin-vissen waargenomen in Galicische en Cantabrische zee, foto SCANS-III‏ @SCANS_3 via twitter

 kijk op www.visserijnieuws.punt.nl

------------------------------------------------------------------------

Reacties
oli prijs
teller
TELLERS
kotters
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl