weblogs van kotters

www.kotterfotos.punt.nl           kotter weblog

www.visserijnieuws.punt.nl       visserij weblog

www.rorifocus.nl                        kotter weblog

http://www.visserijfilmpjes.nl

http://hdtv.webcam.nl/urk/    HAVEN VAN URK

http://www.visafslaglauwersoog.com/                   VISAFSLAG  LO

http://www.visserijdagenurk.nl/       FECLAME VOOR VISSEIJ

http://www.visserijopurk.nl/ WEBLOG

www.shipdata.n FOTOS VAN KOTTERS

WWW.OD6.NL  KOTTERWEBLOG

www.pefa.nl      VISAFSAG YM SC DH

visserijscheveningen.punt.nl      KOTTER WEBLOG

www.knrm.nl    REDDING MAATSCHAPIJ

www.deurkervissers.nl    gy 57

http://www.visserijfilmpjes.nl/

http://www.visned.nl/   PO URK

http://www.elisabethbv.nl/  KOTTER  BEBLOG

http://www.kotter.nl/ FOTOS WEBLOG

http://www.bck40.nl/ DE BCK 40

http://www.marinetraffic.com/nl/?lang=nl kotters volgen

http://visserijfoto.punt.nl/ foto s enz

www.sl27.nl  weblog

 http://www.texelsegarnaal.nl/   garnale visserij

http://hulpinnood.nl/ zoutkamp

http://www.visserijnieuws     visserij blaadje

http://www.visdasgeil.nl/     fd 281

www.efice.com                        visafslag urk

http://www.vissersschip.nl/      uk 227 en ng 12

het weer
Abonneren is gratis

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

voorpagina

De Schotse overheid staat een gecontroleerd experiment toe met pulsvisserij op mesheften. Het doel is om deze visserij verder te verduurzamen. Het experiment is voortgekomen uit overleg tussen de visserijsector, milieuorganisaties en visserijgemeenschappen.

Een woordvoerder van de Schotse overheid licht toe: “Schotland heeft een rijke en gevarieerde natuur en onze kuststreek staat bekend om zijn unieke habitats en visproducten van goede kwaliteit. Wanneer we zorgvuldig te werk gaan, kan elektrisch vissen een veel veiligere en duurzamere manier zijn om op mesheften te vissen dan de huidige methode. Om het experiment te kunnen uitvoeren hoeft de Schotse overheid enkel de Europese Commissie te informeren, ontheffing is niet nodig.

Meer landen met pulsvisserij helpt de Nederlandse zaak

Volgens Derk Jan Berends van de Nederlandse Vissersbond is het Schotse besluit mogelijk gunstig voor de Nederlandse pulsvissers. “Tot nog toe stond Nederland in Europees verband nogal geïsoleerd in zijn visie op de duurzaamheidsaspecten van de pulsvisserij. Dat meer landen ermee gaan experimenteren met het oog op duurzaamheid, helpt de Nederlandse zaak enorm.” [Nieuwsbericht Nederlandse Vissersbond]

Lees ook: Electro-fishing trial for razor clams to be held

Video A1: Diver collecting razor clams following an electric rig

Gepubliceerd op 9 okt. 2014 door Marine Scotland

Video A1: Diver collecting razor clams following an electric rig http://www.scotland.gov.uk/Publicatio... download report

 kijk meer op

www.visserijnieuws.punt.nl

--------------------------------------------------------------

 

Reacties

Het Europese comité voor wetenschap, techniek en Economie in de visserij (STECF) heeft onlangs een jaarverslag uitgebracht over het functioneren van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB).

In dit verslag heeft STECF vooral de ontwikkelingen van bestanden en vangsten onder de loep genomen. Jaren van vlootsaneringen en beheermaatregelen blijken nu vrucht te dragen. De visserijdruk is afgenomen en visbestanden zijn significant verbeterd.

Het STECF is het wetenschappelijk adviesorgaan dat onafhankelijk wetenschappelijk advies biedt rond de uitvoering van het GVB. Dit advies dient als een onderbouwing voor veel beleidskeuzes. Bijvoorbeeld als het gaat om het vaststellen wat duurzame maximale vangsten per visbestand zijn en de invloed van de visserij op het ecosysteem in zee.

Helft bestanden op duurzaam niveau

In het STECF verslag is te lezen dat voor de helft van de beoordeelde populaties de (als doel voor 2020 gestelde) duurzame minimumbestandsomvang inmiddels is bereikt. Gedurende de afgelopen tien jaar is het aantal populaties dat te kampen had met een te grote visserijdruk gedaald van 70% naar 40%. De meeste aandacht binnen het GVB moet gaan naar de situatie in de mediterrane wateren en de Zwarte Zee. In alle andere Europese wateren is de biomassa – alle vissoorten bij elkaar –toegenomen met 35% ten opzichte van 2003.

GVB eerder binnen EU-kring verguisd

Het nieuwe rapport staat volkomen haaks op de heersende overtuiging in Brussel. “Het is opmerkelijk dat één van de belangrijkste adviseurs van de Europese Commissie, STECF, in dit rapport nu erkent dat het Gemeenschappelijk Visserijbeleid succesvol is. Het GVB is door Brusselse politici zélf nog niet zo lang geleden bestempeld als compleet mislukt. Om die reden moesten er drastische maatregelen zoals de Aanlandplicht komen om het tij te keren. Maar wat dit rapport duidelijk maakt is dat die Aanlandplicht helemaal niet nodig is om goede resultaten te boeken in het visserijbeheer. De bestendige lijn van het voorgaande GVB voortzetten biedt meer zekerheid op succes dan kiezen voor een Aanlandplicht waar niemand van kan inschatten wat het effect zal zijn. Don’t change a winning team, zou ik zeggen,” reageert Vissersbondvoorzitter Johan Nooitgedagt op dit rapport.

Aanlandplicht onnodig voor goed visserijbeheer

Grote offers betalen zich uit

Voorzitter Javier Garat van Europêche – één van de overkoepelende Europese visserijorganisaties – reageert op de website van FiskerForum: “Veel bestanden zijn hersteld en leveren nu duurzame vangsten. Dit is geen toeval, dit is het resultaat van de vele inspanningen die de visserijwereld heeft geleverd, onder meer door het respecteren van de vangstbeperkingen, de TAC’s en vlootsanering. In 1996 telde de totale Europese vloot nog 103.847 schepen. In 2015 – dus na de aansluiting van een groot aantal nieuwe lidstaten – is dit aantal teruggelopen naar 85.154. Er zijn grote offers gedaan die zich nu uitbetalen in de vorm van betere vangsten, betere bedrijfsresultaten en minder brandstofverbruik.”

Initiatief bij visserijsector

“We zijn er nog niet, we blijven in goede samenwerking met de wetenschap, de lidstaten en de Europese Commissie werken aan de doelstellingen om alle bestanden op duurzaam niveau te krijgen. Ook in de Middellandse Zee, waar de visserijsector het initiatief heeft genomen om samen met de EU, wetenschap en lokale overheden tot herstel van de vispopulaties te komen,” aldus Garat.

MSC Noordzee schol

Voorzitter van de EAPO (Europese koepel van visserij PO’s) Pim Visser zegt in een reactie: “Het verslag van STECF toont dat de meeste van onze doelsoorten gezond zijn. Ook voor de bestanden in het noordoostelijke deel van de Atlantische oceaan zien we goede resultaten. Veel visserijen zijn duurzaam en MSC-gecertificeerd. Een opvallend voorbeeld is de MSC-gecertificeerde Noordzeeschol: de totale bestandsomvang wordt geschat op 945.709 ton, tegen 226.008 ton in 2002.”

Hij vervolgt: “Wel wordt de noodzaak duidelijk dat we onze kennis en inzicht moeten vergroten van de visbestanden die nog onvoldoende onderzocht zijn. Vandaag de dag kan men niet volstaan met globale bestandsinschattingen met onvoldoende onderbouwing.” [Nieuwsbericht Nederlandse Vissersbond]

 kijk op www.visserijnieuws.punt.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reacties

De Fisherman Saver 300N Pro – het door de visserijsector zelf ontwikkelde werk-reddingsvest – brengt op steeds meer schepen extra veiligheid aan boord. Op vrijdag 31 maart is het 400e exemplaar overhandigd in Lauwersoog aan de bemanning van de WL 18.

Het vest is ontwikkeld onder leiding van de sectorraad, de productie is in handen van het gerenommeerde Nederlandse bedrijf Besto en de Nederlandse Vissersbond verzorgt de logistiek en promotie.

Bij Omrop Fryslân geeft secretaris Derk Jan Berends uitleg over de Fisherman Saver. Het vest is ontworpen om de visser zo min mogelijk te hinderen bij het werk aan boord. Het is makkelijk schoon te houden en draagt zo bij aan het hygiënebeleid. 300 N staat voor 300 Newton, het drijfvermogen. En PRO verwijst naar het geïntegreerde AIS MOB (Man OverBoard) baken, waardoor een eventueel te water geraakt bemanningslid snel opgespoord kan worden.

Veiligheidsdenken

De doelstelling is dat alle opvarenden op de Nederlandse vissersvloot een reddingvest dragen aan dek. Naar schatting zijn er nog ongeveer 700 reddingvesten nodig. In de loop van 2017 dienen alle visserijondernemingen een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te voeren voor hun schip of schepen. Deze wettelijk voorgeschreven RI&E beoogt een maximaal veilige werkomgeving te creëren, waar een reddingsmiddel voor ieder bemanningslid deel van uitmaakt. De RI&E zal ook de rest van de vloot een steun in de rug moeten geven in het veiligheidsdenken.

Het werk-reddingvest is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vissersbond in samenwerking met reddingmiddelenspecialist Besto en de Nederlandse visserijsector. Heeft uw schip nog geen vesten? Klik dan hier [Nieuwsbericht Nederlandse Vissersbond]

REPO: Reddingsvest speciaal voor vissers uitgedeeld in Lauwersoog

Gepubliceerd op 3 apr. 2017 door Omrop Fryslân

Een nieuw reddingsvest moet er voor zorgen dat het werk van vissers op zee veiliger wordt. Het vest is ontwikkeld door de Nederlandse Vissersbond en er zijn ondertussen al meer dan 400 van uitgereikt. Nummer 400 en 401 werden dit weekend in Lauwersoog overgedragen aan de bemanning van de WL-18. Het nieuwe type is zo gemaakt dat het niet in de weg zit bij het werk en makkelijk schoongemaakt kan worden. Het is ook voorzien van technische snufjes, zodat een visser die in het donker bij ruig weer overboord slaat, makkelijk teruggevonden kan worden.

kijk meer op www.visserijnieuws.punt.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Reacties

Een succesvolle actie met drie Britse reddingboten heeft geleid tot het vlot trekken van een Ierse scalloper die vrijdagochtend op de rotsen is gelopen in de buurt van het Britse Kirkcudbright.

Het vissersvaartuig N-262 Accord met als thuishaven Killkeel, Ierland, was even ten zuiden van het Kirkcudbright life boat station op de rotsen gelopen. De vijf bemanningsleden werden van boord gehaald door reddingsboten en andere hulpdiensten, niemand raakte gewond.

Het in 1979 gebouwde schip raakte door de stranding lek, de schade werd met laagwater tijdelijk gerepareerd. Bij opkomend water is het schip door de reddingsboten los getrokken en naar de haven van Kirkcudbright gesleept. Kijk onder de video.

Video: Kirkcudbright Accord Recovery 2017

Gepubliceerd op 31 mrt. 2017 door sam kelly

De gestrande scalloper N-262 Accord vlot gesleept door Britse reddingsboten

 

 kijk meer op www.visserijnieuws.punt.nl

-----------------------------------------------------------------------------

Reacties

PUTTEN – De aanvoer van snoekbaars en baars neemt toe. Toch adviseert Wageningen Marine Research de vangstinspanning van 2016/2017 verder te beperken tot 64 procent van de huidige inspanning.

In het advies is een dubbel voorzorgsprincipe ingecalculeerd, en het is gebaseerd op de zwakste schakels: de blankvoorn en de brasem. Choke-species op het IJsselmeer?! De sector komt met een ‘Plan B’.

Onbegrip bij het kleine clubje IJsselmeervissers (,,Met veel meer zijn we ook niet meer…’’) afgelopen zaterdag in Putten. Voor het eerst werden door Wageningen Marine Research (WMR) de adviezen voor de visserij op baars, snoekbaars, brasem en blankvoorn aan de betrokken vissers gepresenteerd.

Het is een wetenschappelijk advies aan (nu nog) staatssecretaris Van Dam, en het is aan hem en zijn ministerie om er iets mee te doen in het beleid. Maar de IJsselmeervissers kunnen zich al bij voorbaat niet vinden in het advies. Er is de afgelopen jaren gevist met slechts 15 procent van de capaciteit, de vissers zien veel meer snoekbaars en baars en de IJsselmeervisafslag Urk draait een recordomzet. Dan verwacht je toch geen advies voor nog verdere beperking?

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) wil een advies over de inspanning op de vier soorten schubvis op het IJsselmeer/Markermeer. WMR deed vervolgens onderzoek volgens de normen van ICES, waarbij het vangstsucces van de verhoogde boomkor bij de surveys een indicatie is van de toestand van de bestanden.

Op het Natura 2000-gebied IJsselmeer geldt een beheerdoel: geen verdere achteruitgang van snoekbaars, baars, brasem en blankvoorn. En daar komt voor de komende jaren een scherpere doelstelling bij conform het synthesedocument ‘Toekomstbeeld visstand IJsselmeer/Markermeer’: het aandeel oudere vissen in de bestanden moet omhoog...

>>> Lees hier verder op Visserijnieuws.nl <<<

...

IJsselmeervissers klem

 kijk meer op

www.visserijnieuws.punt.nl

---------------------------------------------------------------------------------------

Reacties
oli prijs
teller
TELLERS
kotters
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl