weblogs van kotters

www.kotterfotos.punt.nl           kotter weblog

www.visserijnieuws.punt.nl       visserij weblog

www.rorifocus.nl                        kotter weblog

http://www.visserijfilmpjes.nl

http://hdtv.webcam.nl/urk/    HAVEN VAN URK

http://www.visafslaglauwersoog.com/                   VISAFSLAG  LO

http://www.visserijdagenurk.nl/       FECLAME VOOR VISSEIJ

http://www.visserijopurk.nl/ WEBLOG

www.shipdata.n FOTOS VAN KOTTERS

WWW.OD6.NL  KOTTERWEBLOG

www.pefa.nl      VISAFSAG YM SC DH

visserijscheveningen.punt.nl      KOTTER WEBLOG

www.knrm.nl    REDDING MAATSCHAPIJ

www.deurkervissers.nl    gy 57

http://www.visserijfilmpjes.nl/

http://www.visned.nl/   PO URK

http://www.elisabethbv.nl/  KOTTER  BEBLOG

http://www.kotter.nl/ FOTOS WEBLOG

http://www.bck40.nl/ DE BCK 40

http://www.marinetraffic.com/nl/?lang=nl kotters volgen

http://visserijfoto.punt.nl/ foto s enz

www.sl27.nl  weblog

 http://www.texelsegarnaal.nl/   garnale visserij

http://hulpinnood.nl/ zoutkamp

http://www.visserijnieuws     visserij blaadje

http://www.visdasgeil.nl/     fd 281

www.efice.com                        visafslag urk

http://www.vissersschip.nl/      uk 227 en ng 12

het weer
Abonneren is gratis

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

voorpagina

In de aanloop naar de stemming over pulsvisserij in het Europees Parlement, aankomende dinsdag 16 januari zijn de Nederlandse Vissersbond en VisNed actief bezig met het benaderen van belangrijke politica in binnen- en buitenland.

Dit doen zij onder andere door het gesprek aan te gaan met de betrokkenen personen, maar ook door actief campagne te voeren.

Campagne ‘Ik stem voor puls’

Deze week versturen we een serie mailings naar de Europarlementariërs met daarin diverse boodschappen, zoals ‘Care for the climate, vote for pulse fishing’ en ‘Care for the seabed, vote for pulse fishing’. De mailings bevatten wetenschappelijke informatie die de statements onderbouwen. Bekijk de eerste mailings hier: Care for the climate  en  – Care for the seabed

Campagne ‘True or false’

Een aantal landen en milieuorganisaties zijn fel tegen de pulsvisserij. Zo sturen organisaties als BLOOM en LIFE ongenuanceerde berichten over pulsvisserij de wereld in. Op 10 januari organiseerde BLOOM een bijeenkomst voor Europarlementariërs in Brussel.

De Nederlandse Vissersbond en VisNed waren hierbij aanwezig en deelde ‘True or False’-flyers uit, waarin de ongenuanceerde berichten van de tegenpartij ontkracht worden met wetenschappelijk onderzochte feiten. Bekijk alle ‘True-or-False’-afbeeldingen hier.

>>> Lees hier verder op de website van de Nederlandse Vissersbond <<<

...

Alle zeilen bijzetten voor pulsvisseri

www.visserijnieuws.punt.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Reacties

Zee

Ongeveer 11 mijl voor de kust van Oostende zijn donderdagmiddag twee schepen met elkaar in aanvaring gekomen op de Noordzee. Het ongeluk gebeurde in potdichte mist.

De loodsboot "Wandelaar", eigendom van de Belgische federale overheid, kwam  in aanvaring met het vrachtschip Elke W., dat vaart onder vlag van Antigua, en onderweg was van Southampton naar Antwerpen, zo meld Het Laatste Nieuws hier.

“Rond 12.45 uur zijn beide met elkaar in botsing gekomen op volle zee”, zegt kapitein Réjane Gyssens van het MRCC in Oostende. “Dat gebeurde toen De Wandelaar een manoeuvre deed om loodsen af te zetten. Wat er precies gebeurde en of de dichte mist een rol speelde, zal het onderzoek moeten uitmaken. Aan boord van de Elke W. waren zes opvarenden. Zij bleven net als de bemanning van De Wandelaar ongedeerd. Beide schepen hebben schade boven de waterlijn. Het is nog niet duidelijk hoe groot die schade bedraagt. Er is in ieder geval geen gevaar tot zinken en er is geen gevaar voor uitstroom van olie. Dergelijke aanvaringen op de Noordzee zijn zeldzaam. Ze komen hooguit een of tweemaal per jaar voor.”

Na inspectie op volle zee zijn de schepen verder gevaren. De Wandelaar voer naar Oostende voor een inspectie. De Elke W. zette koers richting Vlissingen waar het een vaarverbod zal krijgen. Eerst zal er een grondig onderzoek gehouden worden op het schip. 

Loodsboot "Wandelaar" vaart de havengeul van Oostende binnen (2012.05.10), foto door Baete, Eddy (Vliz

kiek op www.visserijnieuws.punt.nl

===========================================================================

Reacties

Maaskant Shipyards zet de vaart in vernieuwing van de Nederlandse vissersvloot. In opdracht van de gebroeders Rense en Johannes de Boer wordt er een nieuwe twinrigger/flyshooter LT 60 ‘Meindert Senior’ gebouwd.

Opnieuw van het Friese ontwerpbureau Vripack en een iets kleinere versie van de ‘Spes Nova’. Woensdag 28 december kwamen directeur Frits van Dongen en adjunct-directeur Eric Moerkerk naar Urk om het nieuwbouwcontract te laten ondertekenen, onder toeziend oog van vader Meindert de Boer.

Er is heel veel getekend om een schip van niet meer dan 399 BT naar de wensen van de opdrachtgevers in te richten. De afmetingen worden 31 bij 9 meter en een holte van 4,40 meter.

Het visruim gaat plaats bieden aan 1.300 kisten. Het casco komt van dezelfde Poolse werf als de ‘Spes Nova’, de Safe Yard in Gdansk. De oplevering van de LT 60 is in maart 2019 gepland.

>>> Lees hier verder op Visserijnieuws.nl <<<

...

In opdracht van de gebroeders Rense en Johannes de Boer wordt er een nieuwe twinrigger/flyshooter gebouwd

 

 kiek op www.visserijnieuws.punt.nl

====================================================================================================================

Reacties

Dinsdag 16 januari 2018 is een belangrijke dag voor de toekomst van de pulsvisserij. Dan stemt het Europees Parlement (EP) in Straatsburg over de Technische Maatregelen, waar pulsvisserij onderdeel van is.

Meer steun nodig voor pulsvisserij

Bij eerdere stemmingen over de voorstellen is gebleken dat er meer steun nodig is voor de pulsvisserij in Europees verband om deze innovatie een kans te geven. Die steun willen we verwerven met een voorlichtingscampagne over de pulsvisserij. De insteek van de campagne is om met wetenschappelijke feiten de werking en het belang van puls onder de aandacht te brengen bij volksvertegenwoordigers die weinig affiniteit hebben met visserij.

Informatiemap

Zoals eerder gemeld hebben de Nederlandse Vissersbond en VisNed een informatiemap samengesteld. Deze wordt de komende anderhalve week zoveel mogelijk persoonlijk aan de EP’ers overhandigd. In digitale vorm is de map al eerder verspreid onder de 750 Europarlementariërs. Ook worden er gesprekken gevoerd met vissers in binnen- en buitenland over de pulsvisserij.

Korte stellingen over de pulsvisserij

Daarnaast ontvangen de Europarlementariërs tot kort voor 16 januari een serie e-mails waarin steeds één aspect van de informatie – zoals verminderd brandstofgebruik of verminderde zeebodemimpact – laagdrempelig wordt uitgelegd, onderbouwd met filmpjes en wetenschappelijk bewijs.

Meer informatie

Een verdere toelichting op de campagne leest u in Visserijnieuws van 5 januari. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Durk van Tuinen, T 0527-698151 of mailen naar secretariaat@vissersbond.nl  [Nieuwsbericht NVB - 4 januari 2018]

Lees voor alle achtergrondinformatie over pulsvisserij ons dossierartikel ‘Wat is pulsvisserij’.

 

Voorlichtingscampagne over pulsvisserij 

 kiek op www .visserijnieuws.punt.nl

=================================================================================================================

Reacties

Het Ministerie van LNV heeft besloten geen toestemming te verlenen voor de spieringvisserij op het IJsselmeer. Het besluit is genomen op basis van het eindrapport van Wageningen Marine Research (WMR) over het onderzoek naar het spieringbestand in het IJsselmeer.

Het besluit is genomen op basis van het eindrapport van Wageningen Marine Research (WMR) over het spieringbestand in het IJsselmeer. In een brief meldt het ministerie dat dit rapport is opgesteld naar aanleiding van vragen van het Tweede Kamerlid Dijkgraaf (SGP) in april 2017. Maar Dijkgraaf vroeg de toenmalige staatssecretaris wanneer het (al eerder toegezegde) herziene protocol er zou komen. Op dat punt heeft het ministerie van LNV (voorheen EZ) geen enkele actie ondernomen noch voortgang geboekt.

In 2013 heeft WMR aan het Ministerie advies uitgebracht over de stappen die nodig zijn om te komen tot een zogenaamd “dynamisch ecosysteem model” voor de spieringvisserij. WMR concludeerde dat het mogelijk is: “Vanuit beide wetten (Natuurbeschermingswet en Visserijwet) is het mogelijk een norm te stellen voor de hoeveelheid spiering die geoogst kan worden door de visserij. Harmonisatie is mogelijk, omdat de normen hetzelfde karakter hebben. De voorwaarde voor harmonisatie is, dat de strengere norm op grond van Natuurbeschermingswet (Nbwet) geaccepteerd worden als de kaderstellende norm. Dit is een keuze die de beleidsmakers moeten maken.”

En verder: “Wij adviseren toe te werken naar een goed onderbouwd, geharmoniseerd spieringprotocol en de nog ontbrekende kennis in de komende periode te vergaren. Omdat de Nbwet op dit moment eigenlijk geen ruimte voor spieringvisserij laat, adviseren wij een moratorium op spieringvisserij in te stellen tot en met 2015. In deze jaren moet een beperkte, experimentele visserij, gericht op het verzamelen van ontbrekende informatie, wél expliciet tot de mogelijkheden behoren. Na 2015 zal op basis van een herzien en geharmoniseerd spieringprotocol bekeken moeten worden of een moratorium nog van kracht moet blijven. Indien de spieringvisserij weer opengesteld kan worden, is het raadzaam daarbij adaptief beheer toe te passen door de effecten jaarlijks te evalueren.”

“Het adviesrapport is jarenlang in de la blijven liggen op het Ministerie. Het was bekend dat er onderzoek gedaan moest worden maar er is voor gekozen om dat niet te doen. Het resultaat is dat er niet gevist kan worden volgend jaar, ook niet als er veel spiering in zee zit. Dat is op z’n zachts gezegd frustrerend voor de vissers” aldus Derk Jan Berends, secretaris van de PO IJsselmeer (Nederlandse Vissersbond).

Alternatief in 2018

WMR heeft onderzocht of een herziening van het zogenaamde spieringprotocol mogelijk was. Dat is de methode waarmee wordt berekend of vissers een vrijstelling krijgen voor de visserij op spiering in het voorjaar. WMR stelt dat er onvoldoende gegevens van de spiering beschikbaar zijn voor de onderbouwing van een herzien protocol. In de afweging om geen spieringvisserij toe te staan is ook de Wet natuurbescherming meegenomen. Eén van de redenen om de visserij niet toe te staan is dat het niet goed gaat met sommige visetende watervogels, waaronder het visdiefje. Het ministerie laat in de loop van 2018 weten welke stappen er gezet worden voor een alternatief. [Nieuwsbericht Nederlandse Vissersbond 28 december 2017]

Het Ministerie van LNV heeft besloten geen toestemming te verlenen voor spieringvisserij op het IJsselmeer.

kiek op  www.visserijnieuws.punt.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reacties

Het hele jaar door komen de vrijwillige reddingbootbemanningen van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) in de ankergebieden voor de Zuid-Hollandse kust. Meestal om zieken en gewonden van boord te halen.

Afgelopen dagen combineerden de Scheveningse en Hoekse redders hun laatste oefening van het jaar met het uitdelen van kerstbroden bij voor anker liggende schepen.

De zeelui die aan boord van ankerliggers verblijven, is het niet gegeven om Kerst in familiekring te vieren. Ze liggen soms weken te wachten op lading voor de Nederlandse kust en dat betekent dat ze tijdens Kerst ver van huis zijn, zonder hun dierbaren.

Om wat afleiding te organiseren hebben de vrijwilligers van de KNRM hun wekelijkse oefentocht gecombineerd met het bezorgen van kersbroden en in het geval van Hoek van Holland ook nog de daarbij behorende wenskaarten, gemaakt door kinderen van de lokale basisschool.

Uit voorgaande jaren wisten de vrijwilligers, dat de kerstbroden, beschikbaar gesteld door lokale bakkers, enthousiast worden ontvangen door de bemanningsleden van de voor anker liggende schepen. En dat betekent voor beide partijen een goed begin van kerstdagen! [Nieuwsbericht KNRM 20-12-2017]

 

Kerstbroden bezorgen per reddingboot, foto’s KNRm

kiek op www.visserijnieuws.punt.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reacties
oli prijs
teller
TELLERS
kotters
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl