ja kijk ook op
weblogs van kotters

www.kotterfotos.punt.nl           kotter weblog

www.visserijnieuws.punt.nl       visserij weblog

www.rorifocus.nl                        kotter weblog

http://www.visserijfilmpjes.nl

http://hdtv.webcam.nl/urk/    HAVEN VAN URK

http://www.visafslaglauwersoog.com/                   VISAFSLAG  LO

http://www.visserijdagenurk.nl/       FECLAME VOOR VISSEIJ

http://www.visserijopurk.nl/ WEBLOG

www.shipdata.n FOTOS VAN KOTTERS

WWW.OD6.NL  KOTTERWEBLOG

www.pefa.nl      VISAFSAG YM SC DH

visserijscheveningen.punt.nl      KOTTER WEBLOG

www.knrm.nl    REDDING MAATSCHAPIJ

www.deurkervissers.nl    gy 57

http://www.visserijfilmpjes.nl/

http://www.visned.nl/   PO URK

http://www.elisabethbv.nl/  KOTTER  BEBLOG

http://www.kotter.nl/ FOTOS WEBLOG

http://www.bck40.nl/ DE BCK 40

http://www.marinetraffic.com/nl/?lang=nl kotters volgen

http://visserijfoto.punt.nl/ foto s enz

www.sl27.nl  weblog

 http://www.texelsegarnaal.nl/   garnale visserij

http://hulpinnood.nl/ zoutkamp

http://www.visserijnieuws     visserij blaadje

http://www.visdasgeil.nl/     fd 281

www.efice.com                        visafslag urk

http://www.vissersschip.nl/      uk 227 en ng 12

het weer
Abonneren is gratis

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

 

 

voor meer kotters kijk op www.kotterfotos.punt.nl

Reacties

ieuwe SM 934107 ‘Emeraude’ is bezig met haar eerste visreis. De 80 meter lange witvistrawler is deze maand in de vaart gekomen voor twee Franse rederijen waarin het Katwijkse Parlevliet & Van der Plas deelnemingen heeft: Euronor en Compagnie des Pêches St. Malo. Het opvallende ontwerp, met een boegvorm die zowel in de offshore als de visserij steeds meer opgang maakt, is van Rolls-Royce. Uitgangspunten daarbij waren minder weerstand, economische efficiëntie en stabiliteit. Het schip is gebouwd bij Kleven’s Myklebust. Vorig jaar leverde deze Noorse scheepswerf twee trawlers af aan de Duitse rederij DFFU, de ‘Berlin’ en de ‘Cuxhaven’, van exact hetzelfde ontwerp. De hoofdmotor van de ‘Emeraude’ is een Bergen Diesel van 3.600 kW. Rolls-Royce leverde onder meer ook de hulpmotoren, de hele voortstuwingsinstallatie en de hydrauliek aan dek. Op dit moment vist de ‘Emeraude’ in de Barentszzee ten noorden van Noorwegen op kabeljauw, met een 35-koppige bemanning. De kabeljauw wordt aan boord gefileerd, geportioneerd en ingevroren. AFAK Techniek uit Katwijk is verantwoordelijk voor een deel van de vangstverwerkingsinstallatie; met name de ‘natte verwerking’, zoals de graders, hopperbins en diverse transportlijnen. Aan boord bevindt zich ook een compacte vismeelinstallatie, fabricaat Hedinn. Het nieuwe schip is een vervanging van de SM 640670 ‘Grande Hermine’, die eerder dit jaar haar laatste reis maakte. De officiële doop van de SM 934107 ‘Emeraude’ zal in september/oktober plaatsvinden in de Franse thuishaven Saint Malo. Aandelen Parlevliet & Van der Plas en het IJslandse Samherji nemen beide voor 50 procent deel in Euronor. De aandelen in Compagnie des Pêches St. Malo zijn verdeeld over P&P, Samherji en de Franse familie die voorheen alleen-eigenaar was. Waarschijnlijk al volgende maand zal door de Noorse werf de identieke H 7 ‘Kirkella’ opgeleverd worden aan UK Fisheries Ltd, de Britse onderneming van Samherji en P&P. [Bron: Visserijnieuws.nl] Witvistrawler ‘Emeraude’ foto Kleven werf, klik voor meer

kijk op www.visserijnieuws.punt.nl

----------------------------------------------------------------------

Reacties

De plannen voor Wind op Zee gaan met een roekeloze snelheid voort. In naam wordt aan visserij gedacht bij die plannen makerij, maar in de praktijk wordt er geen rekening met de visserij gehouden. Dat komt omdat wat we nu zien de uitwerking is van het beleid wat al 'op de plank lag'. Maar de overheid geeft aan in nieuw beleid wel rekening met visserij te willen houden. Voor VisNed komt dat echter als mosterd na de maaltijd. De rampspoed is geschied. Het VisNed bestuur overlegde hierover afgelopen woensdag en stond voor een duivels dilemma. Verzetten of meebewegen was de vraag. Volgens VisNed is een transitie naar een nieuwe en innovatieve vloot die past bij de nieuwe realiteit van veel windparken op een steeds kleiner wordende Noordzee uiteindelijk de enige manier om er uit te komen. In de bestuursvergadering schetsten vertegenwoordigers van netbeheerder Tennet en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het lange termijn beeld over wind op zee en alles wat daar mee samen hangt. Het scenario van het Planbureau voor de Leefomgeving dat ordegrootte 25-30% ruimtebeslag voor Wind op Zee claimt is beslist niet denkbeeldig. En dat is alleen Nederland nog maar. De spanning tussen visserij en windparken wordt veroorzaakt door simpelweg de palen en de kabels. Veilig navigeren tussen de palen en vissen over al die kabels met de huidige vloot lijkt een hele lastige opgave. Verzekeringstechnische problemen maken het vissen in de windparken feitelijk onmogelijk. Vanuit ecologisch oogpunt zijn er grote vragen over de negatieve effecten van onderwatergeluid, veranderde zeestroming, veranderende windvelden en magnetisme. Er is een enorme kennislacune. Desondanks gaat de ontwikkeling voort met een aan roekeloosheid grenzende snelheid. Er kan onherstelbare schade aan het ecosysteem van de Noordzee worden aangericht. De snelheid van beleid betekent dat het wel eens te laat kan zijn als die ecologische schade straks ontdekt gaat worden. Zonder een fundamentele verandering valt er niet meer rendabel te vissen. Voor een groot deel van de vloot dreigt dan het doek te vallen, net als voor een aantal visafslagen en visverwerkers/handelaren. Dat is het ‘afknijp scenario’ en betekent de ondergang van nogal wat familie bedrijven. Dat is voor VisNed een onacceptabel vooruitzicht. Als bedrijven moeten verdwijnen vanwege Wind op Zee, moeten zij ‘gewoon’ netjes weggesaneerd kunnen worden. Maar dit is niet vanzelfsprekend. In het regeerakkoord wordt de spanning tussen Wind op Zee en visserij erkend. Daarom rekenen we op een serieus gesprek over dit onderwerp. En we hebben een mede slachtoffer: de natuur. Want ook die belangen dreigen volkomen ondergeschikt te raken aan de ongebreidelde uitrol van Wind op Zee, zoals gezegd: die gaat met een roekeloze snelheid. [Nieuwsbericht VisNed – 16 mei 2018] >>> Klik hier voor meer recente nieuwsberichten van VisNed <<< De plannen voor Wind op Zee gaan met een roekeloze snelheid voort

bron=www.visserijnieuws.punt.nl

----------------------------------------------------------------------------------

Reacties

Brussel, 25 april 2018 - Vandaag was er een brede discussie over Brexit en visserij in het Europees parlement. Georganiseerd door 2 Europarlementariërs uit dezelfde (ECR) fractie: Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) en Rupert Matthews ( UK Conservative).

Van Dalen: ‘ Duidelijk is dat de Brexit voor de visserij kansen biedt, maar zeker ook bedreigingen. De uitdagende kans is, dat ook na 2020 er duurzaam gevist moet blijven worden. Die wil en inzet is er aan beide zijden van Het Kanaal. De bedreiging is dat de Brexit uitmondt in frictie en ruzie, waarbij er niet langer wordt samengewerkt. Dat geeft voor zowel de visserij en de handel veel onzekerheid, tegenwerking en meer profijt voor niet EU-landen die hun marktaandeel kunnen vergroten. Niet alleen omdat we dan gezamenlijk geen deel meer uit maken van die ene interne markt, maar ook omdat visserij-voorschriften voor gezondheid en kwaliteit uit elkaar kunnen gaan lopen. Dat zou voor de consument veel verwarring kunnen gaan geven’.

Matthews is uitgesproken voorstander van de Brexit. Van Dalen: ‘Mede daarom vond ik de bijeenkomst vandaag van groot belang. Ik beschouw de Brexit als een ramp die én politiek én economisch nadelig gaat uitpakken voor alle betrokkenen. Maar, de EU en het Verenigd Koninkrijk moeten ook na 2020 samen verder. We moeten elkaar blijven opzoeken en spreken. Daar zijn collega Matthews en ik vandaag mee begonnen. We moeten niet met de ruggen naar elkaar komen te staan, maar samenwerken. Juist en vooral omdat we samen een gemeenschappelijke, visrijke zee delen: de Noordzee’.

In de bijeenkomst waren tal van nationale en internationale organisaties vertegenwoordigd. Onder andere van de Europese organisatie van visproducenten en -handelaren, Visned ( NL kotterorganisatie), de Visserijorganisatie van de Clyde River, de PFA (Europese pelagische visserij organisatie) en ook wethouder Post van Urk. Alsmede een tiental Europarlementariërs uit Nederland, het VK en Duitsland.

Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) en Rupert Matthews (UK Conservative)

In de bijeenkomst waren tal van nationale en internationale organisaties vertegenwoordigd

bron;;www.visserijnieuws.punt.nl

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Reacties

Voor de Nederlandse visserijsector is 2017 economisch gezien een goed jaar. Het nettoresultaat van de kottervisserij is ten opzichte van het topjaar 2016 iets gedaald: van 81 miljoen naar 73 miljoen euro.

Dit komt door lagere vangsten in de kottersector in 2017. Na jarenlange verliezen of marginale winsten in de periode vanaf 2000 tot aan 2014, zijn in de periode daarna de nettoresultaten beduidend gestegen. Dit komt door een combinatie van lagere brandstofkosten, hogere visprijzen en de toepassing van de pulsvisserij.

Voor sommige vissers kon het tij, na de jarenlange lage of negatieve resultaten, niet meer keren. Verschillende schepen zijn opgekocht door grotere (familie)bedrijven. Daarnaast is de vloot voor het eerst sinds 2010 in aantal toegenomen; er zijn zes extra schepen toegevoegd. Dit blijkt uit de laatste cijfers van Wageningen Economic Research die vandaag worden gepresenteerd.

Goede resultaten kottervisserij mede door hoge visprijzen en lage gasolieprijs

Het opnieuw hoge nettoresultaat van de kottervisserij is toe te wijzen aan een combinatie van hoge visprijzen en relatief lage brandstofprijzen. De gemiddelde gasolieprijs bedroeg in 2017 39 eurocent per liter en was daarmee 5 eurocent hoger dan in 2016. Ter vergelijking: in 2012 was de gasolieprijs 66 eurocent.

De gemiddelde aanvoerprijzen van de schol en garnalen stegen in 2017 opnieuw. Met name de aanvoerprijs van garnalen lag op een hoog niveau: 7,45 euro per kilo. De aanvoerprijs van schol steeg van 1,68 euro per kilo naar 1,90 euro per kilo. De gemiddelde aanvoerprijs van tong daarentegen daalde van 11,07 euro per kilo naar 10,81 euro per kilo. In totaal werd in 2017 minder vis aangevoerd, maar steeg de waarde ervan. Het grootste deel van de platvisvissers maakte gebruik van de pulstechniek. In de kottervisserij waren in 2017 286 kotters actief, waarvan zo’n 80 schepen in 2017 gebruik maakten van de pulstechniek. De kottervloot is in 2017 met zes schepen uitgebreid, en lijkt in 2018 nog verder te groeien. Sinds 2008 neemt binnen de kottervisserij het aantal bedrijven dat meer dan een schip heeft, toe.

Kleine verbetering economisch resultaat mosselkwekers

Het jaar 2016 was met een nettoresultaat van 4 miljoen euro een moeilijk jaar voor veel mosselkwekers. Mede vanwege de TTX-crisis waren de inkomsten in dat jaar het laagst sinds 2011. In 2017 is de prijs van de consumptiemosselen gestegen van 0,83 euro/kg in 2016 naar 1,09 euro/kg in 2017, maar is een lagere productie gerealiseerd. Deze lagere productie komt met name door stormen in het najaar van 2017. De inkomsten zijn daarbij gestegen naar ongeveer 50 miljoen euro (6% meer dan 2016); naar verwachting zal het nettoresultaat in 2017 op 5 miljoen euro uitkomen.

Video: Visserij in cijfers

Gepubliceerd op 20 apr. 2018 door Wageningen Economic Research

Op 20 april 2018 presenteerde Wageningen Economic Research tijders Visserij in Cijfers de meest actuele prestaties en de ontwikklingen in de Nederlandse visserijsector. In dit filmpje een reactie hierop van een vlootmanager en visser.

Grote uitdagingen voor Nederlandse visserijsector

De Nederlandse visserijsector staat voor een aantal uitdagingen, zoals mogelijke afschaffing van de pulsvisserij, een brexit, windmolenparken op zee en de aanlandplicht. Deze ontwikkelingen hebben grote invloed op de bedrijfsvoering en winstgevendheid van de ondernemingen. Zo is het nog niet duidelijk of de trawler- en kottervloot in Britse wateren mag blijven vissen, of onder welke voorwaarden en tegen welke prijs dat eventueel zou mogen. Als de sector uit de Britse wateren geweerd zou worden door een brexit, betekent dat dat het resterende deel van de Noordzee intensiever wordt gebruikt.

De Noordzee moet door de sector in toenemende mate met andere gebruikers worden gedeeld. Als er windmolenparken op zee worden gerealiseerd, houdt dat voor de visserij een verlies in van visgronden. Mocht worden besloten de pulsvisserij niet toe te staan, dan komt de platvissector meteen veel kwetsbaarder te staan ten opzichte van de fluctuerende gasolie- en visprijzen. De pulsvisserij is daarnaast een visserijmethode met relatief weinig bijvangst; een belangrijk voordeel wanneer in 2019 de aanlandplicht volledig ingevoerd zou worden. De aanlandplicht zal de kottersector bij volledige invoering naar verwachting 20 tot 30 miljoen euro per jaar gaan kosten. 

Tijdens Visserij in Cijfers 2018 worden verschillende scenario’s en oplossingen besproken voor deze ontwikkelingen in de visserijsector. De kennis en expertise van de verschillende onderdelen, , sociaal, technisch en economisch, binnen Wageningen University & Research dragen hier aan bij.

Download hier het rapport: Visserij in Cijfers 2018 (2,19 mb)   [Persbericht WUR - 20 april 2018]

bron www.visserijnieuws.punt.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Reacties

Maandag 7 mei a.s. organiseert de Stichting Visserijdagen Urk weer de traditionele veiling van het kistje Meischol. De veiling is opgezet ter promotie van het product schol in een periode dat dit Noordzeeproduct op zijn best is.

De opbrengst van de veiling is deze keer bestemd voor de christelijke hulporganisatie Mercy Ships onder de noemer "Oog voor elkaar". Mercy Ships is een organisatie met een duidelijk doel en missie: "In navolging van Jezus hoop en genezing brengen bij de allerarmsten in de wereld, omdat ieder mens kostbaar is".

Oog voor elkaar Mercy Ships wil met de opbrengst van de veiling kinderen weer op eigen benen zetten én kinderen weer laten zien. Een oogoperatie op de Africa Mercy kost gemiddeld 250 euro en een orthopedische operatie gemiddeld 2500 euro. Mercy Ships en de Stichting Visserijdagen Urk hopen dan ook dat de veiling weer een groot succes wordt.

Met het project ‘Oog voor elkaar’ kunnen we samen ervoor zorgen dat 200 kinderen met staar weer kunnen zien. Met het project ‘Op eigen benen’ hopen we dat 20 kinderen met misvormde benen weer kunnen lopen. Voorzitter Klaas Jelle Koffeman van de Stichting Visserijdagen Urk: ‘Ik hoop dat we met een geweldige opbrengst honderden kinderen weer een mooie toekomst kunnen geven.’  

De achterliggende twee jaar bracht de veiling meer dan 100.000 euro op ten behoeve van doelen als "Schreeuw om Leven" en "Woord en Daad". Komende veiling hoopt de organisatie weer op een mooie opbrengst. De veiling vindt plaats op maandag 7 mei vanaf 11.00 uur in de veilinghal van de Visveiling Urk, Westwal 2 op Urk. De veiling staat onder leiding van de op Urk bekende veilingmeester Gilbert Bastiaansen.

Niet alleen visgroothandelaren, maar ook andere ondernemers kunnen deelnemen aan de veiling. U kunt zich daarvoor aanmelden via pr@visserijdagenurk.nl of op de ochtend van maandag 7 mei vanaf 10.30 uur langs komen op Westwal  [Nieuwsbericht Stichting Visserijdagen Urk]

De veiling van het 1e kistje mei schol in 2017 bracht 102.000 euro op, foto Nederlands Visbureau

kiek op www.visserijnieuws.punt.nl

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl