Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!

ja kijk ook op
weblogs van kotters

www.kotterfotos.punt.nl           kotter weblog

www.visserijnieuws.punt.nl       visserij weblog

www.rorifocus.nl                        kotter weblog

http://www.visserijfilmpjes.nl

http://hdtv.webcam.nl/urk/    HAVEN VAN URK

http://www.visafslaglauwersoog.com/                   VISAFSLAG  LO

http://www.visserijdagenurk.nl/       FECLAME VOOR VISSEIJ

http://www.visserijopurk.nl/ WEBLOG

www.shipdata.n FOTOS VAN KOTTERS

WWW.OD6.NL  KOTTERWEBLOG

www.pefa.nl      VISAFSAG YM SC DH

visserijscheveningen.punt.nl      KOTTER WEBLOG

www.knrm.nl    REDDING MAATSCHAPIJ

www.deurkervissers.nl    gy 57

http://www.visserijfilmpjes.nl/

http://www.visned.nl/   PO URK

http://www.elisabethbv.nl/  KOTTER  BEBLOG

http://www.kotter.nl/ FOTOS WEBLOG

http://www.bck40.nl/ DE BCK 40

http://www.marinetraffic.com/nl/?lang=nl kotters volgen

http://visserijfoto.punt.nl/ foto s enz

www.sl27.nl  weblog

 http://www.texelsegarnaal.nl/   garnale visserij

http://hulpinnood.nl/ zoutkamp

http://www.visserijnieuws     visserij blaadje

http://www.visdasgeil.nl/     fd 281

www.efice.com                        visafslag urk

http://www.vissersschip.nl/      uk 227 en ng 12

het weer
Abonneren is gratis

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

VisNed wijst al lange tijd op de grote klap (de 'big bang') die we in januari 2019 gaan meemaken als de aanlandplicht wordt ingevoerd. Waar andere landen jaren over een succesvolle implementatie hebben gedaan, ontbreekt hier de tijd om de essentiële innovatie te realiseren.

Meer draagvlak voor discardban dan voor aanlandplicht

Noorwegen, Nieuw-Zeeland en de VS, hebben er tientallen jaren over gedaan om een discardban in te voeren. Goede invoering vergt dus tijd. Daar komt bij dat het verbod op 'discarden' wat anders is dan de verplichting om alles aan te landen. Een discardban kent de problematiek van bemanning, werktijden, opslagcapaciteit en walverwerking niet. Daardoor is een discardban een maatregel die op meer draagvlak kan rekenen en daardoor gemakkelijker is in te voeren dan de aanlandplicht. Dat lijkt misschien een woordenstrijd, maar is het dus niet!

Intensieve samenwerking om oplossingen te zoeken

VisNed is fel tegenstander van de onwerkbare aanlandplicht. Maar de wet is nu eenmaal de wet. Daarom werkt VisNed nauw samen met wetenschap, overheid en ngo's om chaos te voorkomen. Onder andere in sectorprojecten waar VisNed de trekker van is: Best Practices II en Overleving.

De tussenrapportgage is vorige week uitgebreid aan de orde geweest in Visserijnieuws. De kennis die onze projecten aandragen is uitermate waardevol. Ze onderbouwen onze eerdere stellingnames door middel van onafhankelijk en geverifieerd onderzoek. Ze tonen aan dat het echt anders moet.

Mogelijke oplossing via 'Discardplannen'

Innovatieve regelgeving en technische innovatie die de selectiviteit verbetert zijn de enige oplossingsrichtingen. Daarover zijn steeds meer betrokkenen het eens. Maar we zitten ondertussen met een 'in steen gebeitelde' regelgeving.

Die regelgeving kent echter wel bepalingen die de situatie de komende jaren werkbaar kunnen houden. De discardsplannen. In het overleg met LNV (de z.g. 'uitvoeringsagenda') zoeken we naar een werkbare oplossingsrichting die hier optimaal gebruik van maakt. Innovatie neemt wel meer tijd en budget. Budget komt nu misschien met een fonds waar 3x € 5 miljoen uit beschikbaar komt. Maar tijd is het grote knelpunt. Er gebeurt rondom de Noordzee heel veel en we moeten op dit innovatieve gebied alle beschikbare krachten bundelen, VisNed gaat daar initiatieven voor nemen.

Repressie is echter geen oplossing!!

Vanuit de vissers komt het geluid dat lokale NVWA-inspecteurs hebben gemeld dat de touwtjes strakker worden aangehaald. Als dat door gaat, zal het tot een stroom aan proces-verbalen leiden. Net als 30 jaar geleden. Daarom heeft VisNed keer op keer gemeld dat een onwerkbare regeling nooit succesvol via repressie geïmplementeerd kan worden. Deze benadering past bovendien helemaal niet bij de tekst van het regeerakkoord. Omdat we het idee hebben dat dit nu toch dreigt te gebeuren, hebben we om een bestuurlijk overleg met de Directeur-Generaal van het Ministerie en de Inspecteur-Generaal van de NVWA gevraagd. [Nieuwsbericht VisNed - 15 februari 2018]

Lees ook: Aanlandplicht: vrijstelling roggen komt dichterbij

En: Verslag van bijeenkomst Discards Action Group in Londen

bron=www.visserijnieuws.punt.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl