Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!

weblogs van kotters

www.kotterfotos.punt.nl           kotter weblog

www.visserijnieuws.punt.nl       visserij weblog

www.rorifocus.nl                        kotter weblog

http://www.visserijfilmpjes.nl

http://hdtv.webcam.nl/urk/    HAVEN VAN URK

http://www.visafslaglauwersoog.com/                   VISAFSLAG  LO

http://www.visserijdagenurk.nl/       FECLAME VOOR VISSEIJ

http://www.visserijopurk.nl/ WEBLOG

www.shipdata.n FOTOS VAN KOTTERS

WWW.OD6.NL  KOTTERWEBLOG

www.pefa.nl      VISAFSAG YM SC DH

visserijscheveningen.punt.nl      KOTTER WEBLOG

www.knrm.nl    REDDING MAATSCHAPIJ

www.deurkervissers.nl    gy 57

http://www.visserijfilmpjes.nl/

http://www.visned.nl/   PO URK

http://www.elisabethbv.nl/  KOTTER  BEBLOG

http://www.kotter.nl/ FOTOS WEBLOG

http://www.bck40.nl/ DE BCK 40

http://www.marinetraffic.com/nl/?lang=nl kotters volgen

http://visserijfoto.punt.nl/ foto s enz

www.sl27.nl  weblog

 http://www.texelsegarnaal.nl/   garnale visserij

http://hulpinnood.nl/ zoutkamp

http://www.visserijnieuws     visserij blaadje

http://www.visdasgeil.nl/     fd 281

www.efice.com                        visafslag urk

http://www.vissersschip.nl/      uk 227 en ng 12

het weer
Abonneren is gratis

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Op 7 december 2017 bereikte de Raad een voorlopig akkoord met het Europees Parlement over een nieuw meerjarig beheersplan voor demersale visbestanden in de Noordzee. Demersale visbestanden zijn vissoorten die op of in de nabijheid van de zeebodem leven en voedsel zoeken.

Doel van de overeengekomen verordening is een stabiele regeling tot stand te brengen die fungeert als leidraad voor toekomstige besluiten over vangstmogelijkheden in het gebied, en ervoor te zorgen dat er duurzaam wordt gevist, met volledige inachtneming van de beginselen van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB).

’’Dit akkoord is een verdere stap in de uitvoering van de beginselen van het hervormde gemeenschappelijk visserijbeleid: duurzaamheid, regionalisering en empowerment van lokale vissers. Het is bovendien in overeenstemming met recentelijk aangenomen regels voor de Oostzee, met samenhang tussen de verschillende zeebekkens en een gelijk speelveld tussen vissers van verschillende nationaliteiten als resultaat”.Siim Kiisler, minister van Milieubeheer van Estland

Het visserijgebied dat onder het akkoord valt, is een bijzonder gecompliceerd gebied dat wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van gemengde bestanden en vissers uit verschillende landen die verschillende vistuigen gebruiken. Met het nieuwe plan wordt een alomvattende flexibele aanpak nagestreefd met betrekking tot de interacties in dit gemengd visserijgebied, en leidt ertoe dat deze interacties geen negatieve economische en sociale gevolgen hebben voor de visserijsector in de komende jaren.

Om dit probleem het hoofd te bieden, bereikten de Raad en het EP, in lijn met het Commissievoorstel, overeenstemming over bandbreedtes waarbinnen totaal toegestane vangsten (TAC) en quota in de toekomst zullen worden vastgesteld. Binnen deze limieten zal de Raad dan vrij een passend vangstniveau kunnen bepalen op basis van de best beschikbare wetenschappelijke adviezen en met het oog op het bereiken van een maximale duurzame opbrengst (MDO), waardoor overbevissing wordt vermeden. Met de door de bandbreedtes geboden flexibiliteit zal gemakkelijker rekening kunnen worden gehouden met de interactie tussen verschillende bestanden en zal paal en perk worden gesteld aan het fenomeen "knelsoorten", d.w.z. soorten met lage quota waardoor vaartuigen, wanneer de quota voor die soorten zijn bereikt, het vissen moeten stilleggen zelfs als ze nog quota voor andere soorten hebben.

Wat betreft de details van het akkoord kwamen de Raad en het EP overeen het toepassingsgebied van de verordening te vereenvoudigen en te beperken tot belangrijke gerichte visserijen die meer dan 90% van de aanlandingen uitmaken en een groter risico lopen op overexploitatie, en tot de bijvangsten ervan. Ook zullen er instandhoudingsmaatregelen voor de betrokken soorten worden genomen.

Wanneer uit wetenschappelijk advies blijkt dat recreatievisserij een grote impact heeft op de visserijsterfte, kan de Raad besluiten om bij de vaststelling van de vangstmogelijkheden dit soort visserij in te perken.

De nieuwe regels zullen de regionale samenwerking versterken doordat de lidstaten en dus ook de lokale visserijgemeenschappen inspraak krijgen in belangrijke onderwerpen waarover zij gemeenschappelijke aanbevelingen kunnen indienen.

Tot slot zorgen de regels in het meerjarenplan voor de Noordzee voor samenhang met het meerjarenplan 2016 voor de kabeljauw-, haring- en sprotbestanden in de Oostzee, waardoor een gelijk speelveld voor alle EU-vissers wordt gewaarborgd, ongeacht de locatie waar zij vissen.

Volgende stappen

Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door het Comité van permanente vertegenwoordigers van de Raad (Coreper). Na de formele goedkeuring door de Raad zal de nieuwe wet worden voorgelegd aan het Europees Parlement voor een stemming in eerste lezing, en aan de Raad voor de definitieve aanneming.

Zo kan de nieuwe verordening medio 2018 in werking treden.

[Persmededeling Raad van de Europese Unie 08/12/2017]

Lees ook: Toch akkoord over Noordzee Meerjaren beheersplan visserij

Akkoord over nieuw meerjarig beheersplan visserij in de Noordzee

 

 kiek ok ff  op www.visserijnieuws.punt.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------

Reacties

Dat kokoskrabben vlees eten was bekend, men ging ervan uit dat deze krabben aaseters waren. Tot een wetenschapper er één wist te filmen die een slapende vogel bekruipt en een vleugel breekt met zijn krachtige scharen.

De opmerkelijke beelden werden gemaakt op de Chagos archipel door Mark Laidre, een wetenschapper die zich inzet om de kokoskrabben (Birgus latro) te beschermen. De beelden veranderen alles wat experts wisten of dachten te weten over de krabben. De video werd vorig jaar gemaakt, maar pas begin oktober op sociale media gepubliceerd.

Kokoskrabben hebben hun naam gekregen doordat ze in bomen klimmen om kokosnoten te plukken, die ze zonder moeite kraken met hun krachtige scharen. Volgens experts eten ze ook af en toe vlees, maar wetenschappers waren er tot nog toe van overtuigd dat deze krabben alleen dode dieren aten.

Laidre kon de beelden filmen toen hij een krab volgde die in een boom klom, en hij getuige werd van de slachtpartij. De krab sloop langzaam naar de vogel die in een nest lag te slapen, haalde uit met een van zijn klauwen en brak de vleugel van het dier. De gewonde vogel viel op de grond, waarna hij werd opgegeten door een meute hongerige krabben.

De wetenschapper gaat nu met de beelden aan de slag en doet er alles aan om te weten te komen welk voedsel de krabben meenemen naar hun nest. Hij probeert ook uit te zoeken of het jachtinstinct gevolgen heeft voor het ecosysteem van de Britse eilandengroep.

“Als genoeg kokoskrabben op deze manier op een prooi jagen, kan dit aanzienlijke gevolgen hebben. Op deze kleine eilanden zijn volwassen kokoskrabben verreweg de grootste landdieren. Zeevogels kunnen eilanden met veel krabben gaan mijden om te voorkomen dat zij of hun nageslacht word opgevreten.” Aldus Laidre in de Newscientist. Kijk onder de video.

Video: Coconut crab attacks bird

Gepubliceerd op 5 okt. 2017 door Coconut Crab Conservation

 kiek ook op www.visserijnieuws.punt.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Reacties

URK – De actiegroep Eendracht Maakt Kracht liep anderhalf jaar terug van stapel. Zaterdagmorgen 18 november belegt het EMK-vissersbestuur een najaarsvergadering in de kantine van Visveiling Urk.

09.30 uur: - Inloop

09.45 uur: - Inleiding voorzitter

10.00 uur: - Samenvatting financiën en activiteiten afgelopen jaar

10.15 uur: - Ideeën/tips voor EMK komend jaar

10.45 uur: - Pauze

11.00 uur: - Peter van Dalen

11.30 uur: - Brainstorm visserij algemeen

12.00 uur: - Afsluiting bestuur

12.15 uur: - Lunch/einde vergadering

Graag opgeven per mail, zodat de catering daar rekening mee kan houden. Emkdag2017@gmail.com

,,We willen van onze achterban feedback. Over de koers en onze gezamenlijke toekomst. Wat willen we als vissers van noord tot zuid? En wat willen we niet? Hoe kunnen we bedreigingen effectief te lijf gaan? We hopen echt op een goede opkomst. De toekomst van de visserij hangt aan een verrot aangevreten draadje, aangevreten door EU-regels en ngo’s. Die gasten komen steeds maar weer opnieuw met kreten en beweringen, die kant noch wal raken. Maar het grote publiek en ook politici vangen er het een en ander van op en de toon is weer gezet. Gelet op de lasthaul-controles de laatste tijd is er niets van te merken dat de discardban verzacht wordt en werkbaar gemaakt wordt. Er zijn meer zaken die onze aandacht vragen, maar de focus als EMK leggen we vanaf de start vorig jaar op de aanlandplicht en behoud van ruimte op zee. Bam!’’

Job Schot, voorzitter EMK

kiek op www.visserijnieuws.punt.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl