Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!

weblogs van kotters

www.kotterfotos.punt.nl           kotter weblog

www.visserijnieuws.punt.nl       visserij weblog

www.rorifocus.nl                        kotter weblog

http://www.visserijfilmpjes.nl

http://hdtv.webcam.nl/urk/    HAVEN VAN URK

http://www.visafslaglauwersoog.com/                   VISAFSLAG  LO

http://www.visserijdagenurk.nl/       FECLAME VOOR VISSEIJ

http://www.visserijopurk.nl/ WEBLOG

www.shipdata.n FOTOS VAN KOTTERS

WWW.OD6.NL  KOTTERWEBLOG

www.pefa.nl      VISAFSAG YM SC DH

visserijscheveningen.punt.nl      KOTTER WEBLOG

www.knrm.nl    REDDING MAATSCHAPIJ

www.deurkervissers.nl    gy 57

http://www.visserijfilmpjes.nl/

http://www.visned.nl/   PO URK

http://www.elisabethbv.nl/  KOTTER  BEBLOG

http://www.kotter.nl/ FOTOS WEBLOG

http://www.bck40.nl/ DE BCK 40

http://www.marinetraffic.com/nl/?lang=nl kotters volgen

http://visserijfoto.punt.nl/ foto s enz

www.sl27.nl  weblog

 http://www.texelsegarnaal.nl/   garnale visserij

http://hulpinnood.nl/ zoutkamp

http://www.visserijnieuws     visserij blaadje

http://www.visdasgeil.nl/     fd 281

www.efice.com                        visafslag urk

http://www.vissersschip.nl/      uk 227 en ng 12

het weer
Abonneren is gratis

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Begin juni hebben schippers en bemanningen van de boomkorkotter HD 29 en de pulskotter UK 227 een belangrijke bijdrage geleverd aan het meerjarige pulsonderzoek. Beide schepen hebben op een vooraf aangewezen locatie op het Friese front een stuk bevist.

Onderzoekers op het onderzoeksschip Pelagia namen voor en na het vissen monsters van de zeebodem. Dit veldonderzoek heeft als doel om kennis te ontwikkelen over het effect van het pulstuig op het benthische ecosysteem (zeebodem en bodemleven).

Stormachtige weersomstandigheden

Het onderzoek is volgens de vissers en volgens de onderzoekers naar tevredenheid verlopen. Na het nemen van de monsters heeft de Pelagia enige tijd stil moeten liggen vanwege het stormachtige weer. Dat bood de mooie gelegenheid voor de onderzoekers extra monsters te nemen om te onderzoeken wat het effect op het bodemleven is van natuurlijke verstoring door storm. Het zal nog enige tijd duren voor de resultaten van het onderzoek bekend zijn.

Meerjarig pulsonderzoek

Het onderzoek naar het effect van puls op het benthische ecosysteem is één van de deelonderzoeken van het meerjarige pulsonderzoek, dat wordt uitgevoerd door Wageningen Universiteit, Wageningen Marine Research en het NIOZ. Dit projectonderdeel vormt het promotieonderzoek van de Amerikaanse onderzoeker Justin Tiano die bij het NIOZ in Yerseke gestationeerd is.

Het meerjarige pulsonderzoek heeft als doel om te onderzoeken wat de impact is van de Nederlandse transitie van de boomkor naar de puls. In 2019 moet dit resultaten opleveren op basis waarvan beleidsmakers en politici kunnen besluiten over de toekomst van de puls. In de werkgroep onderzoek puls wordt over dit onderzoek overlegd tussen de Nederlandse Vissersbond, VisNed, PO Wieringen, Wageningen Marine Research, Stichting de Noordzee en het Ministerie van Economische Zaken. De Nederlandse Vissersbond en VisNed waren verantwoordelijk om kotters te vinden die aan het onderzoek wilden deelnemen.

Laboratorium en veldwerk

Naast promovendus Justin Tiano is onderzoeker Pim Boute als onderzoeker aangenomen binnen het onderzoeksproject. Boute ontwikkelt kennis – door middel van laboratorium- en veldonderzoek – over het effect van puls op verschillende mariene organismen. WMR brengt het visgedrag van de pulsvloot in kaart.

Sectorbijdrage aan onderzoek

De Nederlandse Vissersbond bedankt de UK 227 en de HD 29 voor hun belangrijke bijdrage namens de visserijsector. Behalve de UK 227 en de HD 29 dragen alle kotters met een Nederlandse pulsontheffing bij aan het meerjarige pulsonderzoek, door per trek de samenstelling van de vangst te noteren. Deze dataverzameling zorgt dat de onderzoekers op kleine schaal informatie krijgen over de vangsten met het pulstuig.

Meer informatie

De Nederlandse Vissersbond heeft er vertrouwen in dat de resultaten van het pulsonderzoek in de toekomst zullen aantonen dat puls een verantwoorde vismethode is en dat dit in de toekomst de besluitvorming voor toelating van de puls zal helpen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Brita Trapman of Durk van Tuinen, T 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl. [Nieuwsbericht Nederlandse Vissersbond 15 juni 2017]

Twee kotters vissen voor pulsonderzoek

kijk meer op www.visserijnieuws.punt.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Reacties

De zeevisserij krijgt vrijwel zeker een jaar uitstel van de aanlandplicht voor schol. De EU-landen rond de Noordzee, de zogeheten Scheveningengroep, hebben deze maatregel vandaag op voordracht van Nederland ingebracht bij de Europese Commissie.

Het uitstel betekent dat vissers tot 2019 geen verplichting krijgen om schol uit de bijvangst mee aan land te nemen. Dit biedt de vissers extra tijd om hun vangstmethoden aan te passen.

Afspraken van de EU-landen rond de Noordzee over visserij worden gewoonlijk overgenomen door de Europese Commissie. Dit zal naar verwachting in het najaar zijn, na een wetenschappelijke toets. Het uitstel wordt gesteund door de visserijsector én milieu- en natuurorganisaties die zijn vertegenwoordigd in de North Sea Advisory Council (NSAC).

Verspilling voorkomen

Door de invoering van de aanlandplicht, die in de Europese Unie gefaseerd wordt ingevoerd tot 2019, moeten vissers alle bijvangst van gequoteerde soorten meenemen naar land. De vis mag niet meer worden teruggegooid in de zee. De aanlandplicht moet ervoor zorgen dat vissers selectiever gaan vissen zodat er geen soorten meer worden gevangen die zij niet willen verkopen of vissen die nog te jong zijn om te mogen verkopen (ondermaatse vis). Dat voorkomt verspilling en het is beter voor het visbestand.

Het uitstel geldt alleen voor vissers die netten gebruiken met kleine mazen (80 mm) om te vissen op bijvoorbeeld tong of Noorse kreeft. Zij vangen daarbij vaak ook ongewenst jonge schol. Voor vissers die met grote mazen op schol of kabeljauw vissen is de aanlandplicht in 2016 al ingevoerd.

Strenge voorwaarden

Strenge voorwaarde voor het jaar uitstel is dat in 2018 door de vissers netten worden ontwikkeld waarmee minder jonge schol wordt bij gevangen. Het jaar uitstel geeft de sector daarnaast extra tijd om onderzoek naar overleving bij teruggooi van de bijvangst af te ronden.

Dit door de overheid gesteunde onderzoek kan leiden tot uitzonderingen op de aanlandplicht als daadwerkelijk wordt aangetoond dat schol een hoge overlevingskans heeft. Dat is op dit moment nog niet het geval. Een mogelijke manier om de overlevingskans te vergroten is het sneller binnenhalen van de visnetten, zodat deze minder lang over de bodem slepen en daardoor ook de schol minder beschadigt.

Nederland zet zich in Brussel al langer in voor meer ruimte voor de zeevisserij om de invoering van de aanlandplicht zo werkbaar mogelijk te maken. Ook ondersteunt de overheid de sector bij het vinden van oplossingen, bijvoorbeeld door het financieren van proefprojecten. [Nieuwsbericht Rijksoverheid| 31-05-2017]

Documenten:

Joint Recommendation of the Scheveningen Group Discard Plan for Demersal Fisheries in the North Sea

Eén Jaar uitstel van aanlandplicht voor schol

kijk op www.visserijnieuws.punt.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl