weblogs van kotters

www.kotterfotos.punt.nl           kotter weblog

www.visserijnieuws.punt.nl       visserij weblog

www.rorifocus.nl                        kotter weblog

http://www.visserijfilmpjes.nl

http://hdtv.webcam.nl/urk/    HAVEN VAN URK

http://www.visafslaglauwersoog.com/                   VISAFSLAG  LO

http://www.visserijdagenurk.nl/       FECLAME VOOR VISSEIJ

http://www.visserijopurk.nl/ WEBLOG

www.shipdata.n FOTOS VAN KOTTERS

WWW.OD6.NL  KOTTERWEBLOG

www.pefa.nl      VISAFSAG YM SC DH

visserijscheveningen.punt.nl      KOTTER WEBLOG

www.knrm.nl    REDDING MAATSCHAPIJ

www.deurkervissers.nl    gy 57

http://www.visserijfilmpjes.nl/

http://www.visned.nl/   PO URK

http://www.elisabethbv.nl/  KOTTER  BEBLOG

http://www.kotter.nl/ FOTOS WEBLOG

http://www.bck40.nl/ DE BCK 40

http://www.marinetraffic.com/nl/?lang=nl kotters volgen

http://visserijfoto.punt.nl/ foto s enz

www.sl27.nl  weblog

 http://www.texelsegarnaal.nl/   garnale visserij

http://hulpinnood.nl/ zoutkamp

http://www.visserijnieuws     visserij blaadje

http://www.visdasgeil.nl/     fd 281

www.efice.com                        visafslag urk

http://www.vissersschip.nl/      uk 227 en ng 12

het weer
Abonneren is gratis

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

2018 niet te veel schol

De belangrijkste visbestanden voor de Nederlandse visserij in de Noordzee staan er goed voor en groeien, aldus de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES). Maar gelet op doelen in het Gemeenschappelijk Visserijbeleid zouden vangstquota volgend jaar toch omlaag moeten. Die boodschap brengen onderzoekers van Wageningen Marine Research vandaag. Voor de schol-TAC adviseert ICES maar liefst een reductie van 35 procent, ondanks de recordstand van het bestand. Onderzoekers van Wageningen Marine Research presenteren vandaag – vrijdag 30 juni - de visserijadviezen van ICES voor de belangrijkste soorten voor de Nederlandse sector aan het ministerie van Economische Zaken, de visserijsector en maatschappelijke organisaties. ICES maakt elk jaar een schatting van de bestanden en de hoogte van de visserijdruk en geeft daarna advies over hoeveel er zou mogen worden gevangen om de doelen van het Europese Gemeenschappelijke Visserijbeleid te halen. Het Europese beleid heeft als doel om de visserijdruk zo te reguleren dat de maximaal duurzame oogst (MSY, ‘Maximum Sustainable Yield’) wordt behaald. Dit is de visserijdruk die leidt tot de hoogst mogelijke oogst van een visbestand op de lange termijn.  Noordzeetong groeit De stand van volwassen Noordzeetong bevindt zich de laatste jaren boven het veilige niveau. Begin 2017 werd de volwassen tongstand geschat op 67.961 ton, een jaar eerder op (bijgesteld) 62.636 ton. De visserijdruk op het tongbestand in de Noordzee is sterk afgenomen, maar ligt toch nog ietsje boven het MSY-streefniveau, aldus WMR. Vorig jaar werd de visserijdruk net iets beneden MSY ingeschat. De jaarklas 2015 ziet er zwak uit. Voor Noordzeetong is er een meerjarig beheerplan. Op basis van dit plan adviseert ICES dat vissers in 2017 maximaal 14.017 ton maatse tong mogen opvissen (plus 882 ton ondermaats/unwanted). Afgezet tegen het totaal van 14.900 ton betekent dat derhalve een reductie van 7 procent. Vorig jaar december werd besloten de tong-TAC met 15 procent op te hogen, voor 2016 is deze inclusief top-up voor discards 16.123 ton. Record scholbestand Het bestand volwassen schol in de Noordzee en Skagerrak blijft doorgroeien en bevindt zich ruim boven de veilige biologische grenzen. Naar schatting zwemt er dit jaar 936.773 ton volwassen schol in de Noordzee en het Skagerrak. Dit is de grootste hoeveelheid schol die is gemeten sinds de start van de bestandsschatting in 1957. Vorig jaar werd trouwens ingeschat dat het bestand nog groter was, maar dat is flink neerwaarts bijgesteld. De bestandsgroei komt vooral omdat de visserijdruk fors is afgenomen. De schol wordt al vijf jaar op het MSY-streefniveau voor de visserijdruk bevist. ICES adviseert op basis van de MSY-benadering dat vissers in 2017 maximaal 94.866 ton maatse schol mogen vangen. Dit is een forse verlaging van het visserijadvies ten opzichte van de vangstmogelijkheden voor dit jaar. De belangrijkste redenen hiervoor zijn volgens ICES dat voor 2017 het Europese scholquotum hoger is vastgesteld dan werd geadviseerd (advies maatse vangst was 121,5 miljoen kilo, TAC is 147 miljoen kilo), de aanwas van jonge schol de laatste jaren minder is en de visserijdruk de afgelopen jaren iets hoger was. Hoewel ICES adviseert om de vangstmogelijkheden te verlagen, merkt WMR op dat de geadviseerde hoeveelheid wel boven de vangsthoeveelheid van maatse vis ligt die de vissersvloot de laatste drie jaar aan wal heeft gebracht. Het Nederlandse scholquotum wordt bijvoorbeeld voor nauwelijks de helft opgevist. Kabeljauwstand gezond De Noordzeekabeljauwstand bereikte in 2006 een historisch dieptepunt. Ondanks forse beperkingen aan de visserij verliep het herstel van de kabeljauwstand traag. Het bestand wordt dit jaar voor het eerst als gezond beoordeeld en werd begin 2017 geschat op 167.711 ton volwassen kabeljauw. Hoewel de visserijdruk is afgenomen, ligt deze nog steeds hoger dan het MSY-streefniveau. De groei van het bestand wordt al jaren bemoeilijkt door de aanhoudende lage aanwas van jonge kabeljauw. Het lijkt er op dat er voor het eerst sinds het begin van deze eeuw weer een sterkere jaarklasse aankomt (1-jarige aanwas in 2017), die het bestand in de toekomst verder zal laten groeien. Bij een visserijdruk op MSY-niveau luidt het advies van ICES dat de visserijen in de Noordzee, de Westelijke Skagerrak en in Het Kanaal samen in 2018 maximaal 41.309 ton maatse kabeljauw mogen vangen. Dat is een verlaging van 12 procent. Vorig jaar werd een verlaging van 4,5 procent geadviseerd, maar om onnodig discarden te voorkomen werd toen in de Visserijraad een plus van 5 procent gerealiseerd. Vaststellen vangstquota De Europese Commissie bespreekt de adviezen met de visserijsector en maatschappelijke organisaties. In december maakt de EC voor een aantal gezamenlijk beheerde bestanden vangstafspraken met Noorwegen. Aan het eind van het jaar stelt de Raad van Visserijministers de toegestane vangsten voor 2018 vast. Tabel: Ontwikkelingen bestanden, totaal toegestane vangsten 2017 en ICES-advies voor vangsten maatse vis in 2018. [Bron: Visserijnieuws.nl]

--------------------------------------------------------------------------------------------

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl